mandag, april 15, 2024

De bevæger Rebild

Jannie Lynge & Mikael Drejer

Som led i udmøntningen af den ny skolereform har Rebild Kommune dedikeret to medarbejdere til at skabe mere bevægelse og motion i udskolingen. Centerchef for Børn og Unge, Torben Rune mener, projektet på sigt kan revolutionere kommunens læringsmiljø.

Idrætslærerne, Jannie Lynge og Mikael Drejer har det sidste år undervist Rebild Kommunes elever og lærere i, hvordan de får mere bevægelse ind i skoledagen.

Jannie er PD i idræt og er nu fuldtidsstuderende på kandidaten Læring og forandringsprocesser ved Aalborg Universitet. Hun er samtidig tilknyttet Rebild Kommune som forsker i forhold til implementeringen af bevægelse. Mikael er deltidsansat, som bevægelseskonsulent i Rebild Kommune på Skørping Skole og læser en Master i Læringsprocesser på Aalborg Universitet. Sidstnævnte, med henblik på at dokumentere og evaluere bevægelsesindsatsen i Rebild. De arbejder begge på at få Rebild Kommunes skoleklasser mere op af stolene.

– Det er for mange gængs viden, at bevægelse styrker indlæringen. Udfordringen er at ændre vaner hos både elever og lærere, så bevægelse bliver en fast integreret del af de fag, der ligger uden for idræt, siger Jannie Lynge.

Derfor uddannes lærerne samtidig med, at der i udskolingsklasserne uddannes tre elever i hver 7., 8. og 9. klasse som bevægelsescoaches. Bevægelsescoaches er betegnelsen for udvalgte elever, der inddrages i et samarbejde med læreren omkring implementering af bevægelse i undervisningen.

Samtlige skoler i Rebild har taget godt imod initiativet og Sortebakkeskolen, Suldrup og Bakkehusene er allerede langt i processen. Sidstnævnte er aktuelt i gang med at afprøve et nyt didaktisk redskab til udvikling af bevægelse i den enkelte læreres undervisning.

 Nedefra og op

Ifølge Jannie og Mikael kan det være en udfordring for læreren at afgive domæne, når det pludselig er en elev, der indtager katederet og definerer, hvad der skal ske.

– Vores erfaring fra mange år som undervisere i folkeskolen gør, at vi møder både lærere og elever i øjenhøjde. Vi kender de praktiske og didaktiske udfordringer og er derfor ”født med” en stor troværdighed hos lærerkollegaerne.

Ifølge Mikael Drejer, har det samtidigt været vigtigt, at overlade nogle af delopgaverne til fri fortolkning,

– Det er helt bevidst, at vi ikke arbejder med nogen faste definitioner af, hvad ”bevægelse” er. Det er helt afhængigt af den enkelte elev eller lærer og, hvad de finder på. Det kan f.eks. dreje sig om høj puls, koordinationsøvelser, drama, samarbejdsøvelser eller undervisning i det fri. Det vigtigste er, at elev og lærer arbejder sammen om at finde en fælles løsning og at de får ændret status quo til det bedre.

Ifølge Børn og Unge-chef, Torben Rune, er det valget af en ”nedefra og op-strategi” ikke tilfældig,

– I forbindelse med reformarbejde ser man desværre ofte ledelsen drysse en række strategiske nøgleord udover landskabet, hvorefter man håber, at ”nogen” på gulvet samler boldene op. Her har vi fra start givet de berørte ansvaret for opgaveløsningen.

Store fremtidsperspektiver

Ifølge Jannie og Mikael rummer Rebild Kommunes bevægelsesindsats flere vigtige aspekter.

– Dels skal elever og lærere bevæge sig mere fordi, det er sundt og fordi bevægelse styrker trivsel og indlæring. Dels er bevægelse et område hvor eleverne har stor interesse og kompetence. I dette projekt ses eleverne, som en uudnyttet ressource, der kan hjælpe lærerne. Konkret, med implementering af 45 minutters bevægelse i skoledagen.  Det handler om, at skabe medansvar for egen læring, hvilket sker i samarbejde med læreren om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af bevægelse i undervisningen. Det betyder personlig udvikling for eleven og et større engagement, der igen får betydning for, hvordan klassekammeraterne tager imod og forstår bevægelse. Vi taler om ”læringskæden”, fordi det signalerer, at et samarbejde om at tilrettelægge undervisningen giver det største udbytte.

Ifølge centerchefen for Børn og Unge rummer sidstnævnte aspekt store perspektiver for det generelle læringsmiljø i Rebild kommune.

– I det øjeblik en elev skal samarbejde med sin lærer om at planlægge en undervisningsaktivitet oplever eleven et langt større ansvar for sin egen læring. Det princip kan overføres til mange andre læringssituationer. For mig at se, er bevægelses-projektet blot den første prøvesten i en række af spændende projekter, der i fremtiden kan revolutionere læringsmiljøet i Rebild Kommune, udtaler Torben Rune.

Borgmester Leon Sebbelin er rigtig glad for Center Børn og Unges nye initiativ.

– Projektet flugter på bedste vis vores Vision 2025 ”Et sundt liv i en sund kommune” og udbreder visionen til også at omfatte de næste generationer. Og så er det et rigtig godt eksempel på den innovation, der opstår rundt omkring i den kommunale hverdag i Rebild Kommune, og som er så vigtig for løsningen af de kommunale opgaver.

 

Faktaboks

  • Skolereform: Som led i den nye skolereform skal danske skolebørn bevæge sig mere i løbet af dagen. Hvordan skolerne udmønter denne del af reformen er op til de enkelte kommuner. Rebild Kommune er en af de kommuner, der først og mest effektivt har taget opgaven på sig ved at uddanne bevægelses coaches blandt lærerne i kombination med en nedefra og op-strategi.  Andre danske kommuner efterspørger i dag Rebild Kommunes erfaring med at skabe mere bevægelse i skolen.
  • Medvirkende skoler i Rebild Kommune: Sortebakkeskolen, Suldrup Skole og Bakkeskolen har i første omgang indgået i projektet. I årene frem vil flere skoler blive koblet på.
  • Sådan: Læreren udvælger tre elever, der i samarbejde med læreren projektleder den daglige bevægelse i timerne. Der er meget forskel på hvad, der opfattes som bevægelse. Ofte er der mindre puls på forslagene fra lærersiden og det kan være svært for læreren at give slip på rollen og lade eleven overtage ansvaret: Både lærer og elev oplever udvikling.
  • 45 minutters bevægelse om dagen, der skaber læring, trivsel og motivation er målsætningen med projektet.
  • Der uddannes i hver af skolernes udskolingsklasser tre bevægelsescoaches, til at organisere bevægelse i løbet af skoledagen.
  • Som del af en progressionsundersøgelse af elevernes oplevelse af bevægelse i skoledagen i Rebild, har 495 udskolingselever, svarende til 52 %, besvaret et spørgeskema, som danner grundlag for udviklingen og evalueringen af projektet i foråret 2016.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler