lørdag, juli 20, 2024

Søndagens Tekst uge 46

SØNDAGENS TEKGrynderup_kirke_2011ST uge 46 – 2015.

Søndag den 15. november er 24. søndag efter trinitatis og søndagens evangelium står i Matthæus-evange­liet 9,18-26.

 

På søndag skal vi ved gudstjenesterne i folkekirken høre om to af Jesu mange undere. Det er helbredelsen af kvinden, der i 12 år havde lidt af blødninger, og opvækkelsen af Jairus’ datter fra de døde. Begge disse undere havde helt afgørende betydning for de to mennesker, der fik hjælp, og for deres familie. Men det som er mere vigtigt for os i dag er, at underne viser os Jesus som ham, der har magt over både sygdom og død. Der er ingen situation, der er så håbløs, at Jesus ikke kan få noget godt ud af den. Kvinden blev rask, og pigen fik livet tilbage, efter at hun var død. Stik imod al sund fornuft og menneskelig logik fik de hjælp. Og Jesus udførte underne som Guds repræsentant i vi menneskers verden.

Det er en umistelig del af den kristne tro og af Bibelens budskab, at Jesus stod op fra de døde og stadig lever som Guds søn. Og derfor har han stadig magt over sygdom og død. Vi skal ikke i vore tanker omkring den religiøse dimension i livet og i vore tanker omkring liv og død lade os styre af, hvad vi kan forstå, eller af, hvad der normalt kan lade sig gøre, målt med menneskelig erfaring. Vi må derimod tænke på Jesus som ham, der overgår al forstand og al fornuft. Og vi må tro på og hvile i, at Gud i kærlighed vil møde os gennem Jesus og vil være os nær og gå med os, når vi kalder på ham. Også når vi kalder på ham i vores nød over sygdom eller død.

Somme tider bliver bønnens resultat, at der sker tilsvarende undere som dem, evangeliet til på søndag fortæller om. Måske ved at en operation eller noget medicin virker bedre end forventet. Eller ved at der sker noget, der er helt uforklarligt. Det kan utallige mennesker gennem de sidste næsten 2000 år fortælle om. Til andre tider bliver svaret på bønnen, at kristentroen tydeligvis bliver bevaret igennem sygdom og sorg og al anden modgang. Og igen til andre tider forbliver svaret på bønnen skjult for os som en Guds hemmelighed i dette liv.

Aldrig er bøn til Gud forgæves. Og aldrig er tro på Jesus forgæves, for så tror vi på ham, der har magt over både sygdom og død og alt muligt andet. Og vi tror på ham, der forvalter denne magt i fuldkommen kærlighed.

God søndag!

                                                                                                                                                                                                    Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler