onsdag, maj 29, 2024

Skal Nørager Plejehjem nedlægges ? (2)

laeserbrev_logoSom borger i Rebild Kommune har man gennem de seneste år med jævne mellemrum hørt udsagn om, at der er alt for mange ledige pladser på Nørager Plejehjem. Og nu oplever man, at den situation skal benyttes som begrundelse for en hel eller delvis nedlæggelse af plejehjemmet.

Sideløbende med disse jævnlige udmeldinger om ledige pladser har jeg oplevet eksempler på, at borgere fra Nørager, der har ønsket at få en midlertidig eller permanent plads på Nørager Plejehjem, har fået den besked, at det ikke kan lade sig gøre, hvorfor de i stedet er blevet henvist til plejehjem i Rørbæk, Haverslev eller endda så langt væk som i Terndrup.

Jeg har svært ved at få disse forhold til at harmonere. Det kunne se ud, som om kommunen bevidst har villet sige nej til indlæggelse på Nørager Plejehjem for efterfølgende at kunne hævde, at plejehjemmet står delvist tomt og derfor er overflødigt. Eller at man har haft behov for at få andre plejehjem i kommunen fyldt op således, at man kan undgå indskrænkninger der, og at Nørager dermed bliver ”sorteper”.

Jeg håber ikke, at noget sådant er tilfældet, men for at undgå en mistanke herom, synes jeg, at byrådet skylder en forklaring på disse to modsat rettede forhold. Jeg har derfor bedt borgmester Leon Sebbelin og kommunaldirektør Jes Lunde om aktindsigt i eventuelle beslutninger i byråd eller administration, der er årsag til afvisningen af, at beboere kan flytte ind permanent eller til aflastning på Nørager Plejehjem.

Skulle der mod forventning ikke foreligge sådanne beslutninger, har jeg bedt borgmesteren og kommunaldirektøren om at få at vide, hvordan byrådet forholder sig til, at en afvisning af patienter jævnligt har fundet sted.

Hvis et plejehjem i kommunen skal nedlægges, bør det i hvert fald ikke ske med baggrund i, at man bevidst har blokeret for, at patienter har kunnet få en plads her, og at det dermed ser ud, som om der ikke er brug for plejehjemmet!

Jeg kan nu se, at der er lagt op til en hel eller delvis nedlæggelse af Nørager Plejehjem på det kommende byrådsmøde. Min opfordring til byrådsmedlemmerne er, at I vil stille krav om at få sagen udskudt, indtil der foreligger en reel afklaring af, hvad årsagen er til, at der er ledige pladser i Nørager. Man skulle dog nødig træffe en så vidtgående beslutning, før det er afklaret, om der er foregået en eller anden form for ”manipulation” angående belægningen på Nørager Plejehjem.

Samtidig vil jeg opfordre borgere, hvis pårørende er blevet nægtet en plads på Nørager Plejehjem, at komme frem med oplysninger herom, gerne til undertegnede.

Søren Christensen
Anlægsvej 30
Nørager

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler