lørdag, juni 22, 2024

Uddrag fra byrådsmøde 23. juni 2016

nørager ældrecenterDet punkt der var mest spænding og interesse om, var ældrecentrenes kapacitet. Sundhedsudvalget skal finde besparelser, og da der er ledig kapacitet blandt plejeboliger og ældreboliger i Rebild kommune, og især i Nørager, havde Sundhedsudvalget foreslået 2 muligheder.
A) Nørager Ældrecenter lukkes ned og bygningerne tilbydes udlejet til Stenild Omsorgshjem i 4-5 år. I mellemtiden klarlægges fremtidens behov for aflastnings-, rehabiliterings-, akutfunktion og demens-, og plejeboliger.
B) Nørager Ældrecenter anvendes til en delvis ældrefunktion og midlertidig boligplacering af flygtninge.
På ØK mødet fremsatte Venstre og Oplandslisten forslag om, at følge model B, dog med den tilføjelse, at de frigjorte boliger udlejes eller sælges. Da Konservative ikke kunne tilslutte sig nogen af disse forslag, fremsatte jeg forslag om, at bevare Nørager Ældrecenter fuldt ud og tilbyde de få ældre, som er tilbage i ældreboligerne frivillig flytning til Oasen og Pyramiden. Ældreboligerne kan fortsat anvendes i henhold til byrådsbeslutning 28. maj 2015, hvor der tillades udlejning til andre målgrupper.
Efter ØK-mødet blev de 4 ØK-medlemmer, som ikke kunne støtte forslag A eller B enige om, at arbejde med at finde et forslag, som havde chance for at finde flertal i byrådet. Dette resulterede i et forsalg, hvor Nørager Ældrecenter bevares fuldt ud, med målsætning om at alle pleje- og ældreboliger snarest udlejes. Der arbejdes videre med en frivillig flytning af ældre til Oasen og Pyramiden.
Ved afstemning fik hverken forslag A eller B flertal, og herefter fik vores forslag 13 stemmer for (C, DF, V, Oplandslisten, Jeppe Ugilt, Enhedslisten og Den Sociale Fællesliste) og 12 stemmer imod.
Dette afklarer selvfølgelig ikke de økonomiske udfordringer på området, og der vil blive behov for justeringer på området i forbindelse med budget 2017.
Da der i skrivende stund, endnu ikke er fremkommet referat fra byrådsmødet, og der ikke var flere punkter med speciel høj interesse, henvises til kommunes hjemmeside.
I ønske alle en god sommer.
Holger Pedersen
Byrådsmedlem
liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler