tirsdag, juni 25, 2024

Et snævert flertal sikrede Nørager Plejehjem

laeserbrev_logoSom tidligere omtalt lykkedes det på det seneste byrådsmøde at få et flertal på 13 mod 12 for, at Nørager Plejehjem skal fortsætte i sin nuværende form. Der var ellers lagt op til en hel eller delvis nedlæggelse af plejehjemmet fra sundhedsudvalgets side.

Det mest vidtgående forslag gik ud på at udleje Nørager Ældrecenter til Stenild Omsorgshjem i en periode på 4-5 år. Det blev stemt ned med 17 stemmer mod 8. Det næste forslag gik ud på, at Nørager Ældrecenter skulle anvendes til en delvis ældrecenterfunktion og en midlertidig boligplacering af flygtninge. Det fik 12 stemmer for og 12 imod og bortfaldt dermed.
Herefter kom et forslag, som ved mødets begyndelse var stillet af Venstres Gert Fischer på vegne af 13 byrådsmedlemmer til afstemning. Det havde følgende ordlyd: ”Plejeboligerne, 28 stk., kan fremadrettet udlejes/anvendes som plejeboliger/ældreboliger/aflastning i prioriteret rækkefølge. Der arbejdes videre med en frivillig flytning af ældre borgere fra ældreboligerne i Nørager til Pyramiden og Oasen”. Det var heldigvis det forslag, der blev vedtaget.
At mindretallet naturligvis ikke er tilfreds med det, er vel naturligt, men når fire byrådsmedlemmer repræsenterende Socialdemokratiet, Rebildlisten, Socialistisk Folkeparti og Det radikale Venstre i et læserbrev i sidste uge skriver, at det pågældende flertal hermed ”løber fra budgetaftalen, som 24 personer stod bag – nemlig at finde 5 mio. på kapaciteten på ældrecentrene”, så er det ikke i overensstemmelse med sandheden, men en politisk manipulation.
Budgetaftalen gik nemlig alene ud på at finde en besparelse på 5 mio. på ældrecenterområdet, men der var ingen aftale om, at det var Nørager Plejehjem, som skulle nedlægges. Besparelsen kunne måske findes andre steder, hvor den gjorde mindre ondt.

Nu ved jeg godt, at man vil argumentere med, at Nørager Plejehjem har ledig kapacitet, men det er jo en situation, som byrådet selv har lagt op til ved i en lang periode ikke at ville optage patienter på aflastning og tilmed i en periode heller ikke til permanent indlæggelse. Så skal der jo blive ledige pladser.
Fra medlemmer, der var imod en nedlæggelse af plejehjemmet, blev det oplyst, at en flytning af de nuværende personer fra Nørager Plejehjem til andre plejehjem slet ikke var mulig, fordi der ikke er så mange ledige pladser andre steder. Det fik fortalerne for en nedlæggelse til at fremføre, at der jo hele tiden sker en ’naturlig afgang’ fra et plejehjem, så man kunne derfor forvente, at der ville blive plads efter en tid.
Ikke alene er det for mig at se en uhyrlig argumentation uden menneskelig respekt for vore beboere på plejehjemmene at benytte en forventet ”naturlig afgang” som løftestang for at få plejehjemmet i Nørager nedlagt, men det er også en manipulation forstået på den måde, at man så ikke indregner, at der efter al sandsynligvis vil blive lige så mange nye beboere til plejehjemmet som dem, der falder bort.
Flere af de medlemmer, der var stemt for en nedlæggelse, især de fire frafaldne Venstrefolk, nu Rebildlisten, argumenterede med, at en nedlæggelse var det eneste faglige og økonomiske forsvarlige. Det fik Jeppe Ugilt til at tage ordet og kraftigt belære de fire om, at de ikke har monopol på at varetage den faglige og økonomiske bæredygtighed. ”Forskellen er bare, at vi er nogle, der ønsker udvikling i hele kommunen,” lød hans besked til dem.
I Nørager – og forhåbentligt i store dele af kommunen – kan vi glæde os over, at der fortsat er en vilje til at skabe udvikling over hele kommunen. I den her forbindelse blev det Venstre, Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten, Oplandslisten og Jeppe Ugilt, som viste en vilje hertil.
I stedet for, at de fire brevskrivere (Jaenette Sagan, Henrik Christensen, Annette Søgaard og Per Vilsbøl) nu ”surmuler” i deres læserbrev over, at de blev nedstemt, var de klædeligt, om de i stedet respekterede en demokratisk afstemning og sammen med den øvrige del af kommunalbestyrelsen går i gang med at finde andre løsninger end en nedlæggelse af Nørager Plejehjem.
Der er behov for, at Nørager Plejehjem nu kan få ro til at udvikle sig, og at der ikke igen lægges hindringer i vejen for indlæggelse af hverken midlertidige eller permanente beboere på plejehjemmet.

Søren Christensen
Nørager

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler