onsdag, maj 29, 2024

Grav ikke grus i Guldbæk!

Rebild
Leon Sebbelin

Tirsdag drøfter Regionen om de skal give tilladelse til at grave grus i området mellem Øster Hornum og Guldbæk, som ligger i Rebild Kommune.
Borgmesterens budskab til Regionen er klart:
– Vi er ikke mod råstofudvinding og anerkender fuldt ud behovet for det. Men det bør for det første ske hvor udbyttet er optimalt og for det andet i områder, hvor det ikke ødelægger drikkevand, natur, kulturhistoriske værdier og udviklingen generelt. Vi har sagt det mange gange før, vi gør det gerne igen: Giv ikke tilladelse til råstofudvinding i området, understreger Leon Sebbelin.
Derfor mener Rebild Kommune ikke at der skal graves grus i området:
• Hverken råstofkvaliteten eller råstofmængden der kan udvindes i området står mål med investeringen.
• Området er udpeget både som ”Område med Særlige Drikkevandsinteresser” og ”Indsatsområde med hensyn til nitrat”.
• Det vil ødelægge landskabet, naturen og de kulturhistoriske værdier, der er i området for eksempel fortidsmindet gravhøjen Tinghøj.
• Vejnettet kan ikke håndtere kørsel fra en eventuel råstofgrav.
Der skal investeres mange ressourcer i infrastruktur der under alle omstændigheder vil være til stor gene for borgerne i området.
• Det vil være ødelæggende for udviklingen og bosætningen i området.
Vi er ved at få udarbejdet en helhedsplan for Guldbæk og der har de sidste par år været godt salg i byggegrunde i Øster Hornum.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler