lørdag, juni 22, 2024

LÆSERBREV: Nok er Nok!

Holger Pedersen(C)
Holger Pedersen(C)

Ca. 40% af flygtningene i Rebild Kommune er i dag boligplaceret i Nørager. Nu er der så stillet forslag om, at placere yderligere op til 36 flygtninge i midlertidige boliger i Pyramiden, som har 6 stuer på Nørager Plejecenter. I forvejen bliver den tidligere Boenhed på Jernbanegade anvendt til midlertidig boliger for flygtninge. Her er der lejlighedsvis op til 6 beboere på en stue, som er mindre end stuerne i Pyramiden. Der er tale om enlige flygtninge fra 18 år.
På AMU mødet den 5. december talte jeg imod forslaget, og det blev nedstemt. På ØK mødet den 14. december besluttede et flertal, at indstille forslaget til godkendelse i byrådet den 22. december.
Som borger og byrådsmedlem bliver jeg ofte stillet spørgsmålet: ”Hvorfor skal alle flygtninge i Rebild Kommune placeres i Nørager”. Borgerne siger at nok er nok. Antallet af flygtninge er efterhånden så stort, i forhold til byens befolkning, at integrationen er ved at falde på gulvet. Der har været flygtninge i Nørager i rigtig mange år og de nyder stor opbakning og tolerance. Hvis Pyramiden stilles til rådighed for flygtninge vil ca. 10% af byens beboere være flygtninge. Det svarer til at man placerede 3000 flygtninge fordelt i hele Rebild Kommune. Det er ikke udtryk for racisme, men udtryk for bekymring.
Nu må byrådet tage ansvar for, at hele kommunen hjælper med at løse opgaven. Jeg håber at byrådet besinder sig og finder bedre løsninger.

Læs artiklen herom

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler