torsdag, maj 23, 2024

Bedre løn til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd

Rebild
Rebild

På det netop afholdte byrådsmøde i Terndrup blev det vedtaget at øge borgmester vederlaget med kr. 210.000, til ca. kr. 880.000,
Af styrelsesvedtægten for Rebild kommune fremgår det, at de 5 udvalgsformænd for de politisk fagudvalg aflønnes med 20 % af borgmestervederlaget.
Byrådet har tilsvarende på sit konstituerende møde den 12. december 2013 vedtaget, at viceborgmesteren får et vederlag på 10 % af borgmesterlønnen.
Hvis styrelsesvedtægten ikke ændres, og der ikke træffes ny beslutning vedr. viceborgmester, hæves aflønningen af udvalgsformænd og viceborgmester samlet set tilsvarende, og der er dermed en udgift på 440.000, kr. til yderligere aflønning af borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd.

Et flertal på 13 (Venstre, Dansk Folkeparti, Rebildlisten, Den Sociale Fællesliste og Per Vilsbøll) erklærede udvalgsformændene og viceborgmesteren inhabile.

9 stemte imod (Socialdemokraterne, Leon Sebbelin, Michael Portefee, Holger Pedersen, Jeppe Ugilt, Søren Søe).

2 undlod at stemme (Lene Aalestrup, Bent Skovgaard).

Lars Hørsman, Morten Lem, Henrik Christensen, Anders Norup og Lene Aalestrup deltog herefter ikke i sagens behandling.

For bekræftelse af beslutningen i Økonomiudvalget stemte 12 (Radikale Venstre, Rebildlisten, Gert Fischer, Thomas Simoni Thomsen, Thøger Elmelund Kristensen, Holger Pedersen, Jeppe Ugilt, Søren Søe).

Imod stemte 7 (Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti, Klaus Anker Hansen, Ole Frederiksen, Bent Skovgaard)

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler