Mette Øskov Olesen

Mette Øskov Olesen. Jeg opstiller for, Den Sociale Fællesliste.

Jeg er 37 år og gift med Lasse. Vi har sammen to piger på 11 og 14 år.
Jeg er ansat på 8.år på Sortebakkeskolen i Nørager. MIn familie og jeg bor sammen på et lille landbrug i Røjdrup (Stenild).
Jeg vil arbejde for øget synlighed for de byer, som har hidtil har følt sig overset. Vi skal have fortalt historien om de fantastiske byer, som ligger i udkanten af kommunen. Rebild kommune er ikke kun Skørping og Støvring.
Jeg vil arbejde for rimelige og ligeværdige økonomiske vilkår for kommunens folkeskoler.
Vi skal sikre stabilitet og faglighed i indsatsen for udsatte børn og unge.
Det er tid til fornyelse i Rebild Kommune. Vi skal have brudt med gamle normer og metoder.
Jeg vil tæt på hver enkelt sag, tage individuelle hensyn og til sidst gøre, hvad der er bedst for Rebild kommunes borgere. Uanset om det gælder folkeskolen, ældreplejen eller flygtninge- og indvandrerpolitikken.
Det er ikke landspolitik, som skal diktere, hvad der er bedst for Rebild kommune. Derfor er jeg en del af en lokalliste, Den Sociale Fællesliste..
Det ligger mig meget på sinde, at vi skal fremstå som en samlet kommune. Så den fantastiske udvikling som Skørping og Støvring har været igennem, bliver spredt ud på hele kommunen. Vi skal også gøre det attraktivt at flytte til f.eks. Nørager, Terndrup, Suldrup eller Øster Hornum eller Rørbæk.
Vi skal have fortalt historien om, at den fantastiske natur Rebild og Skørping er så kendt for, ikke kun eksisterer i disse byer. Men faktisk er kendetegnende for HELE Rebild kommune. Og hvad der er lige så vigtigt, vi skal værne om den natur. Vi skal fremhæve den og værne om den.
Vi har nogle gode folkeskoler i Rebild kommune og lad os nu som kommune, give dem den opbakning, de har brug for. Ro til at undervise eleverne, økonomisk ballast til at gøre det ordentligt, og sidst, men ikke mindst, skal vi sikre, at de busser, vi som kommune betaler for at transportere vores børn, også er sikkerhedsmæssigt forsvarlige, med blandt andet sikkerhedsseler og sæder til alle.
Det er nu, vi skal gøre noget for at få en samlet kommune, om 4 år er det måske for sent for oplandsbyerne i kommunen. Derfor stem på nye kræfter, og opnå en ny synergi i kommunen.