onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: Syltes de mindre samfund

Hvorfor skal de mindre samfund ”syltes” igen og igen i forhold til bolig- og erhvervsudvikling.
Der er nu ca. en måned til kommunevalget, og som kandidat for Venstre, vil jeg tillade mig at komme med nogle betragtninger omkring de udfordringer, jeg kan se i vores kommune.
Rebild kommune har nogle store SKAL opgaver i Støvring, f.eks. kapacitetsproblemer indenfor børneinstitutions- og skoleområdet. Det er udfordringer, som selvfølgelig skal løses. Om der skal bygges en ny skole i Støvring eller bygges til en af de eksisterende, vil jeg ikke gøre mig til herre over. Det er der personer med større indsigt inden for skolevæsenet, der har mere belæg for at udtale sig om, end jeg.
Når det er sagt, så mener jeg, at vi skal tilgodese hele kommunen og ikke kun de største byer, når vi ser bort fra de helt nødvendige udgifter til børneområdet i Støvring.
Jeg mener, at Rebild kommune får for lidt ud af beliggenheden ved E 45. I løbet af de sidste 4 år er der solgt meget lidt erhvervsjord i Suldrup, Ravnkilde og Haverslev. Med det store potentiale vi har langs E45, bør vi satse større, evt. ved at søge mere professionel hjælp til at markedsføre området overfor potentielle virksomheder. Flere solgte grunde giver penge i kassen, skaber arbejdspladser og øger bosætningen på sigt.
Ud over erhvervsgrunde mangler der også byggegrunde flere steder uden for Støvring, f.eks. i Haverslev, der i kommuneplanen er udpeget som vækstby, men lige nu er det mere tomme ord i en plan, end noget, der bliver udført i virkeligheden. Der skal derfor være fokus på, at der er en god udvikling i hele kommunen, og at der bl.a. udlægges nye byggegrunde andre steder end i Støvring. De mindre byer har brug for “nybyggerne”, for at give en mere nuanceret bosætning, ellers vil lejeboliger komme til at præge de mindre byer for meget.
En øget bosætning både privat og erhvervsmæssigt er simpelthen en nødvendighed for at bevare de mindre samfund. Såfremt det ikke sker, vil de langsomt dø, og det er der vel ikke et bredt ønske om, eller er der??
Oftest starter den negative udvikling ved, at først lukker skolen, så lukker den lokale købmand, og så står borgerne tilbage med huse, der kan være svære at sælge, og der er også den udfordring, at det næsten er umuligt at låne penge til at bygge nyt for.
Så jeg vil arbejde for nye erhvervs og boliggrunde i hele Rebild Kommune

Peter Hjulmann
Byrådskandiat
Venstre Rebild

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler