onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: ”Det er så dejligt ude på landet”

En påstand jeg kan tilslutte mig, men det skulle der jo gerne blive ved med at være. På landsplan taler man meget om, hvordan man holder gang i land- og udkantskommunerne, bl.a. ved udflytning af offentlige arbejdspladser. Og senest taler man om, hvordan kommunerne udnytter tilflytningen til deres hovedbyer til at gøre disse hovedbyer til vækstmotorer for hele kommunen. Men at gøre sin hovedby attraktiv, betyder vel ikke, at man ikke skal kæmpe for et bæredygtigt samfund uden for hovedbyerne. Ellers kan man hurtigt komme til at tale om ”gyngerne og karrusellerne”, hvor man vinder ved at satse på hovedbyen, men sættes til, ved at landsbyerne forfalder, og dermed tiltrækker de ”forkerte” nye borgere.
Rebild kommune er begunstiget af en beliggenhed tæt op ad E45, begunstiget af beliggenheden ved Rold Skov, men udnytter vi det godt nok? Nej, vi kan gøre det meget bedre.
Vi skal sørge for at vækstområderne uden for Støvring og Skørping også tilføres midler, så vi har flere ”heste” at spille på, når vi skal tiltrække kommende tilflyttere. Sidegevinster ved at satse noget mere på landsbyerne vil være, at vi holder gang i skolerne og de lokale butikker. Alt sammen en forudsætning for, at boligerne ”ude på landet” stadig kan omsættes uden alt for lang liggetid, og en forudsætning for at priserne ikke kommer i et niveau, der tiltrækker boligspekulanter, der vil opkøbe til udlejning. Daginstitutionerne og skolerne i landsbyerne har brug for flere børn fra familier med ressourcer og familier, der vil investere i landsbyerne, både personligt og økonomisk, og her viser erfaringerne at man ikke skal have alt for mange billige udlejningshuse, før balancen vipper.
Jeg vil kæmpe for, at byerne uden for Støvring og Skørping stadig udvikler sig positivt i Rebild kommune, og holde kommunalbestyrelsen og administrationen op på, at de ikke kan nøjes med fine ord, men også sætter handling bag ordene.

Peter Hjulmann
Byrådskandiat
Venstre Rebild

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler