torsdag, april 18, 2024

Nyt fra Lokalrådet Der lades op til Generalforsamlingen

På det seneste møde i Lokalrådet behandledes en indkommen ansøgning om støtte til et projekt i Rørbæk.

“Det er et projekt af en sådan karakter at vi ikke kunne sige nej til at støtte projektet med 100 % af det ansøgte beløb” – udtaler formand André Ellegaard Jensen.
Det næste punkt var den kommende generalforsamling, som holdes i Rørbæk den 26. februar (se annonce i Nørager Avis i uge 4, samt Facebook-begivenhed). Her blev regnskabet og budgettet godkendt til gennemgang hos hhv revisoren og generalforsamlingen. Det praktiske blev gennemgået og planlagt. Men det mest centrale her var kandidater til Lokalrådet. Siden generalforsamlingen sidste år har der stået en plads ledig – og den skulle gerne besættes igen. Der vil i den kommende tid komme beskrivelser af lokalrådets arbejde ud til lokalområdet – ligesom en “reminder” annonce vil blive bragt her i avisen.
Slutteligt blev der berettet om Sundhed-for-Pengene projekterne i Nørager: Minigolfbane i anlægget, Sti-ruter i og omkring Nørager, samt Bålhytten ved Stationsdammen.
“Udover Generalforsamlingen, afholder vi som regel 4 møder om året hvor vi gennemgår ansøgninger og taler om ideer til evt. egne projekter – og vi vil gerne have flere øjne på tingene og ideer på bordet – så kom gerne og vær med…” – lyder opfordringen fra Lokalrådet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler