onsdag, maj 29, 2024

Binderup Kro bliver ”Kongekronekro”

Ved et møde på Brobyværk Kro besluttede repræsentanter for 6 historiske danske
kroer at danne foreningen “Kongekronekroer”.

Baggrunden for initiativet er de mange kongelig privilegerede kroer i Danmark.
Gennem århundreder har disse kroer sikret beværtning for rejsende over hele landet.
Dette skete oprindeligt med en statsautorisation, som det Kongelige privilegium byggede på.
De kongelig privilegerede kroer er et stykke Danmarkshistorie. For at sikre denne bevaringsværdige kulturarv, skal den nye forening arbejde for at udbrede kendskabet til historiske kroer, de kongelige privilegier og anvendelsen af den såkaldt lukkede kongekrone.
Siden 1. juli 2016 og frem til 1. juli 2018 har historiske danske kroer kunnet søge Rigsarkivet om tilladelse til at anvende den lukkede kongekrone som symbol på værtskabsværdigheden. Indtil nu er 41 kroer blevet godkendt af Rigsarkivet.
Den 25. oktober 2018 afholdes stiftende generalforsamling af foreningen Kongekronekroer på Sdr. Omme Kro. Her skal foreningens vedtægter fremlægges og godkendes. Og så skal foreningens fremtidige virke naturligvis diskuteres.
“Vi skal som ejere af disse historiske kroer også lægge vægt på nærvær, identitet og originalitet, ligesom gæsterne skal opleve det gode værtskab” siger Hans Ravn Kristensen fra St. Binderup Kro i Himmerland.
“For mange kroer er adgangen til kongekronen en vigtig del af deres historie og ikke mindst markedsføring” fortsætter Hans Ravn Kristensen, som ser frem til foreningsfællesskabet i Kongekrone Kroerne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler