tirsdag, juni 25, 2024

Infomøde om Friplejehjemmeti Nørager

I næste uge får borgerne lejlighed til at høre nærmere om det friplejehjem, der skal opføres i Nørager i det kommende år.

Det sker ved et informationsmøde, der afholdes i kultur- og medborgerhuset Kig Ind i Nørager.
På mødet vil arbejdsgruppen fortælle om baggrunden for projektet, hvorefter arkitekt Thomas Pedersen fra ERIKarkitekter i Viborg vil give en detaljeret gennemgang af, hvordan byggeriet vil komme til at tage sig ud, og hvad det indeholder af faciliteter. Det er Thomas Pedersen, der har haft opgaven at tegne friplejehjemmet, og han er derfor den, der kender alle detaljer.
Derefter vil direktør Emil Tang fra Danske Diakonhjem fortælle om friplejehjemmets drift og om vilkår m.v. for at kunne få lov til at flytte ind på hjemmet. Det er Danske Diakonhjem, som kommer til at stå for driften. Danske Diakonhjem er en non-profit organisation, som driver 63 institutioner i Danmark, hvoraf hovedparten er friplejehjem, og ingen af dem har tomgang!
På mødet vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål om såvel selve byggeriet som om de regler, der gælder for at få en plads på hjemmet.
Friplejehjemmet får plads til 40 beboere, og det kan umiddelbart føles som mange for Nørager, men den erfaring, som Danske Diakonhjem har med de øvrige friplejehjem, som de står for driften af, er, at man typisk får en del beboere fra andre kommuner. Det kan f.eks. være mennesker, der har pårørende i Nørager området, men det kan også være mennesker, som blot foretrækker et friplejehjem.
Byggeriet, der er budgetteret til at ville koste ca. 58 mio. kr., finansieres af AP Pension, og det vil sige, at man i Rebild Kommune får et stort og helt moderne plejehjem uden, at kommunen skal medvirke økonomisk. Og Nørager og dermed Rebild Kommune får endda uden nogen udgift tilført ca. 40 nye arbejdspladser.
Da der på et friplejehjem som nævnt typisk kommer beboere udefra, så forventer man, at der også vil komme deltagere udefra til borgermødet, og arbejdsgruppen understreger, at alle er velkomne.
Den lokale initiativgruppe bag projektet består af Jeppe Ugilt Hansen, Johnni Kristensen, Tage Christiansen, Gitte Rubæk og Søren Christensen.

Læs mere om friplejehjemmet her

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler