onsdag, maj 29, 2024

Succes blandt klejnsmede og industriteknikere på Erhvervsskolerne Aars

Faglærer Morten Nørgaard(tv) og Andreas Nyrup Mathiesen ovenpå en veloverstået svendeprøve med flere topkarakterer.

På afdelingen for Teknologi, byggeri og transport på Erhvervsskolerne Aars glæder man sig lige nu over, at 13 ud af 15 på Grundforløb 2 har en fået en læreplads i hus.

Succesen er ikke tilfældig, men skyldes målrettet indsats blandt både elever og undervisere.
Omdrejningspunktet for succeshistorien er 2 industriteknikere og 11 klejnsmede. Af de sidste 2 klejnsmede vil én fortsætte som maskinmester og én forventer at få kontrakten i hus inden sommerferien er slut
”Gennem en målrettet indsats og tæt dialog med arbejdsgiverne er det lykkedes finde læreplads til alle på GF2-holdet, der gik efter en lærerplads”, fortæller uddannelseschef Per Stig Andersen om succesen, og han fortsætter: ”Ud over vores faglæreres høje kompetencer, handler vores succes også om et meget tæt samarbejde og sparring med virksomhederne og deres ledere. Det kan både være gensidige besøg og telefonsamtaler så vi hele tiden lever op til arbejdsmarkedets udfordringer, ønsker og krav.”
Nyudlært Andreas Nyrup Mathiesen tænker tilbage på skoleforløbet og sætter her ord på, hvad han synes har været rigtig godt: ”Det har været rigtig godt tilrettelagt, og der er blevet stillet store krav til faglighed, men jeg har også oplevet en stor rummelighed og forståelse. Nu glæder jeg mig til at få sommerferie og til at komme i gang på mit nye job,” fortæller Andreas.
En person, som Andreas og de øvrige elever har mødt dagligt, er faglærer og praktikpladskonsulent Morten Nørgaard på Erhvervsskolerne Aars, som også har et bud på, hvorfor det går eleverne så godt:
”Vores smedeafdeling har gennem mange år haft ry for at give eleverne en grundlæggende uddannelse hvor alle aspekter ”svejses sammen”: Vi tager udgangspunkt i et fagligt og socialt engagement i den enkelte elev. Vi stiller – selvfølgelig – høje krav til de unge, men vi skaber også tryghed for dem. Vores krav til egen faglighed og specialistkompetencer er høje – og når dette går i spænd med at vi er i front teknologisk og pædagogisk, giver det os mulighed for at uddanne dygtige smede.”

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler