torsdag, maj 23, 2024

Nørager Friplejehjem aflyser borgermøde

På billedet ses tre af de centrale medarbejdere på Nørager Friplejehjem. Det er fra venstre køkkenleder Jesper Søholm Lundholm, forstander Susan Lundgren Hansen og afdelingssygeplejerske/souschef Henriette Rikke Schou Jensen. Som det fremgår af billedets baggrund, så arbejdes der stadig på at få de sidste byggeopgaver afsluttet, så friplejehjemmet som planlagt kan starte 1. november.

Som det var annonceret her i avisen i sidste uge, havde friplejehjemmet indbudt til et borgermøde på tirsdag i næste uge for at give en status om friplejehjemmet., men som det fremgår af annonce andetsteds i denne avis, så er mødet nu aflyst på grund af corona-situationen.

Men planlægningsarbejdet med at få friplejehjemmet klar til åbning den 1. november fortsætter for fuld kraft, som det fremgår af det følgende. Og på tilsvarende vis vil arbejdsgruppen bag friplejehjemmet senere fremkomme med et initiativ til stiftelse af en støtteforening af frivillige.
Friplejehjemmets
start
Susan Lundgren Hansen, der blev ansat 1. juli, har i de forløbne måneder haft travlt med et væld af forberedende arbejder, herunder først og fremmest ansættelse af medarbejdere. Indtil nu er der ansat 22. personer.
”Vi påregner at have ca. 20 lejligheder lejet ud, når vi åbner d. 1. november, og efterhånden som alle 40 lejligheder på friplejehjemmet blive taget i brug, vil medarbejderstaben løbende blive udvidet til ca. 35,” fortæller Susan Lundgren Hansen og fortsætter:

Søren Christensen, der er en af medlemmerne i
arbejdsgruppen bag Nørager Friplejehjem, har
indvilliget i, løbende, at holde avisens læsere opdaterede
med nyheder og information omkring projektet.

”Vi har nu udvalgt en særdeles stærk og kvalificeret medarbejderstab, hvor der er rigtigt mange forskellige kvalifikationer repræsenteret. Og vi begynder også snart at være klar til at lave lejekontrakter til de borgere, som gerne vil flytte ind på plejehjemmet. Så hvis du eller din pårørende ønsker at flytte ind hos os, men endnu ikke har truffet aftale herom så kontakt os, så du kan komme med fra begyndelsen og selv vælge din lejlighed. Vi glæder os helt vildt til at I flytter ind d. 1. november! Det bliver en festdag!”
Det videre forberedende arbejde
Susan Lundgren Hansen oplyser, at hun har modtaget mange velkvalificerede ansøgninger til alle former for stillinger. ”Det har derfor været svært at vælge ansøgere fra, som har haft gode kvalifikationer, og som har haft en drøm om at være med på friplejehjemmet,” siger hun. ”Men der vil som nævnt blive tale om yderligere ansættelser i det kommende år, og det kan betyde, at flere kan få deres drøm om at arbejde på Nørager Friplejehjem opfyldt.”
Den stab af medarbejdere, der nu er ansat, mødes den 15. oktober til et introduktionsforløb for sammen at være bedst muligt rustet til at få friplejehjemmet igangsat og drevet under det værdisæt, som gælder for Danske Diakonhjem.
”Vi arbejder også med at få de fysiske rammer til at blive flotte og indbydende. Vi har 4 nicher på gangarealerne, og vi tænker at give disse forskellige tematikker. Vi har opfordret lokalsamfundet til at sende stemningsbiller til os, og et bred udsnit af billeder fra egnen er nu sendt videre til en arkitekt, som skal lave et udkast til udsmykningen.”
Frivillige på friplejehjemmet
Susan Lundgren Hansen slutter med at understrege, at man gerne ser frivillige på friplejehjemmet. ”Vi vil gerne være et åbent hus, så vore beboere og borgere udefra kan mødes om fælles aktiviteter,” siger hun og fortsætter:
”Masser af mennesker har gennem tiden lagt et stort arbejde som frivillige for Nørager Ældrecenter og seniorlivet i Nørager generelt. Vi vil også gerne have frivillige på Nørager Friplejehjem og håber, at mange borgere har lyst til at samarbejde med os som frivillige. Vi havde derfor arrangeret et borgermøde sammen med arbejdsgruppen bag friplejehjemmet d. 29. september med henblik på orientering, konstituering af en forening og organisering af frivillige omkring friplejehjemmet. Nogle emner for frivillige kunne være etablering af dyrehold, sociale og kulturelle arrangementer, kreative værksteder og ude liv samt motion og bevægelse. Desværre har vi på grund af det øgede covid-smittetryk valgt at aflyse vores borgermøde og må i stedet finde andre veje til dannelse af en frivillig-forening”.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler