onsdag, maj 29, 2024

Budget set fra Det Konservative i Rebild

Jeanette Sagan, Holger Pedersen og Lene Aalestrup har følgende kommentere til det nye budget.

I den Konservative gruppe glædes vi over et godt samarbejde omkring budget 2021, hvor vi i et godt fællesskab nåede i mål.
Vi fik afsat flere midler i dette budget til udvidelse af de fysiske rammer til børnepasning i Suldrup, Nørager og Støvring.
Endvidere rummer budgetforliget midler til realisering af Ny Nibevej, samt en cykelsti mellem Gravlev og Høje Støvring, hvilket Konservative har arbejdet på i flere år. Derudover glæder vi os over, at der blev plads til yderligere trafiksikring i Skørping, mindre beløb til hhv. Skørping og Støvring midtby samt trafiksikring i Guldbæk.
Konservative har været meget optaget af de grønne oaser i byerne og det lykkedes at forhandle ekstra midler i 2021 til forskønnelse af søer i Rebild kommune.
Det glæder os, at Projekt “Vores Hus” i Blenstrup nu kan se frem til en realisering i 2023, ligesom Rebild Frivilligcenter har nydt fremme med et mindre driftsbeløb, der suppleres op via statsmidler allerede i 2021.
På sundhedsområdet er der nu afsat midler til drift af det nye Demenscenter i Ådalene.
Derudover er der afsat midler til demensramte, kronikere og småbørnene indenfor sundhedsområdet.
Der tilføres yderligere driftsmidler til skoler fra 2022 og til dagtilbud fra 2023. Konservatives familiepolitik har haft fokus på, at der skal skabes rum til at investeres i området, så vores børn og unge bliver rustet bedst muligt.
Rebild kommunes borgere kan se frem til en længe ventet skattelettelse på 0,17%, og får dermed igen Nordjyllands laveste skatteprocent, hvilket er meget vigtigt for erhvervsudviklingen og bosætningen i kommunen.
Fra år 2022 udfases grønthøstermetoden, som har været anvendt i over et årti, for at skabe ekstra råderum. Denne model udfases over de næste 3 år.
På kultur og fritidsområdet tilføres KulterenRebild midler til at opretholde udgivelsen af Kulturbladet. Ligeledes er der afsat midler til LAG- Himmerland samarbejdet.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler