onsdag, maj 29, 2024

Nyt fra Sortebakkeskolen

Kim Hornbech.

NØRAGER: Sortebakkeskolens bestyrelse har været samlet til skoleårets sidste bestyrelsesmøde. Ud over at kigge tilbage på et anderledes år, valgte vi at kigge frem mod et nyt skoleår med optimisme på trods af, at der også i det kommende skoleår er udfordringer.

Væsentligst er den økonomiske udfordring, som kommer af et let faldende elevtal samtidig med en indefrysning af overskuddet fra sidste kalenderår. Således har skolens ledelse vist rettidig omhu, hvilket kommunen har ’belønnet’ ved at tage dette overskud, således at vi i efteråret risikerer et underskud. Dette udløser selvsagt ikke begejstring i skolebestyrelsen, og det er et punkt, som vil komme på dagsordenen igen til efteråret. 

Blandt de gode nyheder, som varsler et godt nyt skoleår, er blandt andet elevrådets arbejde i det fælleskommunale elevråd. Det lover godt, at elevrådene på tværs af kommunen samarbejder om at styrke sammenhængskraften. Det lover ligeledes godt, at elevrådets samarbejde med ungdomsskolen har ført til etableringen af Platform X foran ungdomsskolen – synligt fra vejen. Elever har både deltaget i planlægning og opførelsen af platformen. De unge mennesker høstede i den forbindelse stor anerkendelse fra de håndværkere, som de samarbejdede med.

Skolebestyrelsen ser med nogen bekymring på skolevejene. Der er hver morgen en heftig trafik, og det vil i forbindelse med nybygning af børnehaven give et forøget tryk på parkeringspladsen. Fra skolebestyrelsen opfordrer vi på det kraftigste alle til at vise såvel tålmodighed som forsigtighed i trafikken. Der er jo en cocktail af meget unge, meget bløde trafikanter, mange biler og store busser. Pas godt på hinanden – også i det nye skoleår.

I det nye skoleår planlægges det også at åbne skolen mere op. Der er initiativer i støbeskeen til et udvidet samarbejde med både kulturinstitutioner og erhvervsliv. Det er et initiativ, som vi i skolebestyrelsen værdsætter, og vi glæder os til at få det foldet ud i det kommende skoleår.

Sidste på skolebestyrelsesmødet behandlede vi også skolebestyrelsens årsberetning, som hvert år skal aflægges. I år aflægges den dobbelt; dels på Youtube; dels i Nørager Avis. 

Skolebestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer.

_ _ _

Skolebestyrelses årsberetning 2021

Skoleåret 2020-21 går på hæld, og det har været et mærkeligt år, som i den grad har stået i corona-pandemiens tegn – eller måske rettere sagt i corona-restriktionernes tegn. Ved skoleårets begyndelse tegnede det måske til at blive et lidt anderledes år, men ingen kunne have forudset, hvordan uddannelsessystemet blev lukket ned, delvist åbnet op for at slutte med en åbning, som ikke rigtigt var en åbning. 

Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra elever og lærere såvel som forældre og ledelse. Sammen formulerer vi principper for skolens drift, og vi diskuterer problemer og udfordringer, som rammer skolen. Skolebestyrelsen mødes 10 gange om året, og det har vi også gjort i dette år; om end det nogle gange har været over webcams. 

Corona-situationen blev hurtigt en meget kompleks situation at håndtere for skolen som organisation, og indledningsvist er det vigtigt at understrege, at både elever og lærere dels gik ind i alle udfordringerne med den rette ånd; dels overkom alle udfordringer på forbilledlig måde. Derfor kom der også ret hurtigt en ny dagligdag, og selv om denne nye dagligdag ofte blev lavet om i årets løb, var der en forbilledlig omstillingsparathed hos alle parter. 

Skoleårets afslutning for de ældste elever blev ligesom sidste år også påvirket af corona-situationen. Således blev eksamen reduceret til ganske få eksamener, og afgangseleverne har måttet nøjes med dette. Imidlertid kan der ikke herske nogen tvivl om, at de, selvom de er blevet snydt for nogle eksamener, er blevet rustet til deres videre uddannelse og liv på en anden måde, som alt i alt heller ikke er så ringe – som man siger på jysk. 

Imidlertid kom der også konkrete goder ud af corona-situationen, for regeringens støttemilliarder til håndværksfagene førte til, at Sortebakkeskolen fik lavet renoveringer af toiletter og udearealer, som vi længe har ønsket os. I skolebestyrelsen glæder vi os også over, at elevrådet og ungdomsskolen fik bygget Platform X bl.a. med midler fra “Underværker”, og det gav også forbedringer af udearealerne ved ungdomsskolen.

Samtidig med alt dette var der også en normal drift af skolen, som skulle fortsætte; i skolebestyrelsen tog vi således møde for møde fat på en række af de princip-formuleringer, som vi tidligere har vedtaget. Vi tilpassede, tilrettede og vedtog justerede principper for skolens drift inden for fx kommunikation og trivsel. Endvidere behandler vi også de landsdækkende målinger der bliver lavet på trivsel og karakterer; vi er meget stolte over, at Sortebakkeskolen endnu en gang leverer et meget flot resultat. Samtidig er vi også meget glade for, at elever fra Sortebakkeskolen i år vandt guldmedalje i DM i Skills i disciplinen Tværfaglig.  

Skolebestyrelsen vedtog på det første bestyrelsesmøde i august at forsøge at blive mere tydelig; Sortebakkeskolen står som en stor kulturinstitution i lokalområdet, hvor mange går, har gået eller sender deres børn hen. Derfor har vi bestræbt os på at blive tydeligere og mere synlige; bl.a. ved at skrive i Nørager Avis hver gang der har været skolebestyrelsesmøde. I den forbindelse skal lyde et tak til avisen for stor imødekommenhed. Denne praksis vil vi evaluere i det nye år og formodentligt fortsætte. 

I skolebestyrelsen ser vi frem mod et nyt år, som vi håber bliver mere normalt, og vi glæder os samtidig til, at vi i det nye år vil kunne starte en ny madordning, hvor MOS i Hobro vil leverer sunde og velsmagende retter til en fornuftig pris. Vi har i skolebestyrelsen haft fornøjelse af at smagsprøver og det lover godt.

Denne årsberetning plejer at blive holdt på det årlige Grundlovsmøde på Sortebakkeskolen, men dette møde har vi også i år måttet aflyse grundet coronaen, og derfor prøver vi med en Youtube-præsentation og Nørager Avis.

Afslutningsvist vil jeg gerne på bestyrelsens vegne ønske alle elever, lærere og øvrigt personale en rigtig god sommerferie; sjældent har den været så velfortjent som i år, og så glæder vi os til at se jer igen efter sommerferien. 

God sommer.

På bestyrelsens vegne: Kim Hornbech

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler