torsdag, maj 23, 2024

Enhedslisten Rebild præsenterer spidskandidat til kommunalvalget

Efter fire år udenfor byrådet, er Enhedslisten Rebild klar til at søge indflydelse og sætte et stærkt aftryk på udviklingen i Rebild kommune. 

Spidskandidat er Flemming Larsen er 53 år, gift og bor i Nørager.  Har 2 voksne børn, der begge er flyttet hjemmefra. 

Flemming Larsen elektriker og installatør og har i de sidste 25 år været i sundhedsvæsenet. Har tidligere arbejdet på Sygehuset i Farsø og er i dag ansat på Viborg Sygehus.

Han har gennem en årrække været aktiv i forældrebestyrelser i Børnehaven og SFO i Nørager, og altid været politisk interesseret – specielt hvordan man behandler udsatte samt flygtninge og indvandrere her i landet. 

Jeg går også meget op hvordan naturen har det, og så er jeg optaget af hvordan landbrugets udledning af kvælstof påvirker naturen.

Jeg har en særlig interesse for  mennesker der er ramt af arbejdsløshed, sygdom og sorg. Jeg har oplevet alt for mange mennesker opleve, at havne i uværdige situationer. Jeg vil gøre op med de ”systemer” hvor mennesker puttes i kasser, de død og pine skal passe i.

Miljø, affald, genbrug, økologi og bæredygtighed har alt sammen min store interesse. Stod det til mig skal der være meget mere fokus på miljøet, hvordan vi håndterer affald. Vi skal gøre meget mere for at genbruge materialer. Vi skal tænke bæredygtigt når vi køber ind. Vi skal hæve mængden af økologi i vores institutioner. Vi skal satse meget på energi og bæredygtig renovering.

Jeg er også optaget af naturen. Vi skal sørge for at flere tidligere vådområder genoprettes. Mere skovrejsning. Vi skal i størst mulig udstrækning begrænse græsslåning langs grøftekanter og ved kommunens institutioner. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler