tirsdag, april 23, 2024

Nyt fra Rørbæk-Grynderup-Stenild Seniorer

Rørbæk-Grynderup-Stenild Seniorer har afholdt ordinær generalforsamling for 2020. 

På valg var Leo Larsen, som ikke ønskede genvalg, og Birte Randrup, som stillede sit kandidatur til rådighed for endnu en periode. 

Da man har mistet et bestyrelsesmedlem, Svend Erik Mørk, fik man valgt to nye bestyrelsesmedlemmer, Nanna Stistrup og Knud Erik Høegh. 

Erterfølgende blev der holdt konstituerende møde. Da Niels Ove Mikkelsen gerne ville fritages for posten som formand, blev posterne fordelt således: Formand Søren Nyborg, næstformand Knud Erik Høegh, kasserer Birte Randrup, sekretær Gunda Pedersen. De øvrige menige medlemmer er: Ketty Eriksen, Nanna Stistrup og Niels Ove Mikkelsen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler