lørdag, juni 22, 2024

Nyt fra Ældrerådet i Rebild kommune

På Rebild Ældreråds vegne: Torben Andersen, næstformand

REBILD: Om lidt er Ældrerådet borte, men der kommer et nyt. Man har arbejdstøjet på, og har på møde drøftet, hvad der sker på ældreområdet. Ældrerådet tager stilling til de problematikker og beslutninger, der vedrører vore ældre borgere.

På Ældrerådets seneste møde har man drøftet kvalitetsstandard på træningsområdet. Efter en fin gennemgang formuleredes følgende: 

Det er ældrerådets holdning, at de lempende kompetencekrav, der er indføjet til leverandører af de basale genoptræningsforløb, er lavet for at tilgodese de private aktører – og ikke de borgere, der har behov for genoptræning. Der er tale om en væsentlig kvalitetsforringelse, når man nedsætter kompetencekravene på de basale forløb, hvilket ældrerådet ikke kan tilslutte sig. 

Ældrerådet imødeser de skærpede krav til de avancerede forløb med tilfredshed. Dog også med en vis bekymring for øget sårbarhed hos udførerne, når man ændrer i kompetencekravene, da de bliver meget sårbare i forhold til ferieafholdelse, sygdom m.v. Dette anses som en væsentlig forringelse af kvalitet og service, at man kan pausere genoptræning i perioder på helt op til 3 uger på grund af ferieafholdelse m.v.

Ældrerådet fik orientering om, at sommerferien har givet udfordringer i hjemmeplejen, p.g.a. manglende arbejdskraft. Dette resulterede i en fornyet drøftelse af rekruttering. Der er sygdom og for få medarbejdere og ansøgere til stillingerne, og det bliver nok desværre ikke bedre fremover. Der er et forventet merforbrug på 13,7 mil. kr. De primære årsager er tomgangshusleje og hjemmeplejen.

Vedr. strategi for ældreboliger besluttede udvalget at arbejde for ommærkning og salg af ældreboliger. 

Ældrerådet har modtaget invitation til dialog om fremtidens boliger for ældre.

Ældrerådet drøftede også sundhedscafeen den 30. september med deltagelse deri og selvfølgelig også det kommende ældrerådsvalg. 

Dette finder som bekendt sted sammen med kommune- og regionsrådsvalget  den 16. november. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler