onsdag, maj 29, 2024

Visioner på erhvervslivets vegne

Rebild er i vækst, og erhvervslivet følger med på bedste vis. Dette udfordrer vores erhvervsarealer, så her skal vi have fart på, for at sikre den efterspørgsel vi står midt i. 

På flere lokale erhvervsbesøg er ønskerne meget forskellige, men dog går ét af fokuspunkterne igen, nemlig arbejdskraften, hvor flere er udfordret i en mærkbar grad. Her kan væksten i vores kommune komme os til gode, med øget bosætning, hvor borgerne får mulighed for at arbejde i lokalområdet på en af vores mange attraktive virksomheder. 

Derudover er ønsket en langsigtet plan for erhvervsområderne i kommunen, partnerskaber, visioner for bæredygtighed og tættere samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner, hvor virksomhederne i langt højere grad bliver en større del af de unges hverdag og der igennem vækker interessen for de efterspurgte fag.

Lad os styrke Rebild med større fokus på en langsigtet vision i tæt samspil og dialog med vores vigtige virksomheder, der er med til at skabe arbejdspladser og udvikle vores kommunen. Herved kan vi være med til at styrke og sikre den ønsket retning, med fokus på erhvervsudviklingen og medarbejdertiltrækning.

Sammen kan vi styrke erhvervslivet og skabe større interesse, hvis vi har det rette fokus og samarbejde herom. På denne måde løfter vi sammen visionen for erhvervslivet i R

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler