onsdag, april 17, 2024

Uddrag fra ØK og Byråd

Af Holger Pedersen og Kim Hornbech
På sidste ØK-møde blev de nye grunde i Ravnkilde og Nørager prissat. De bliver først udbudt i starten af 2022. 

Byrådets dagsorden var præget af mange ”ekspeditionssager”. Den første var godkendelse af et handlekatalog, som beskriver, hvordan Rebild Kommune arbejder med FN’s verdensmål. Efterfølgende godkendelse af Rebild Kommunes beredskabsplan, som har været til gennemgang hos Beredskabsstyrelsen, samt endelig vedtagelse af affaldsplan for 2021-26. Herefter godkendelse af en række lokalplaner, varmeplaner, spildevandsplaner m.m. Et enkelt lokalplanforslag for boligområde Ræven i Støvring blev sendt i høring i 5 uger.

Børnehaven Aavangens vuggestue i Terndrup har de sidste par år været opnormeret, da der har været mangel på dagplejere. Permanent opnormering fra 14 til 20 pladser blev godkendt. Udmøntning af hal-vedligeholdelsespulje for 2022 på 8,1 mio. kr. inkl. overførte midler, blev frigivet til fordeling i henhold til den udarbejdede vedligeholdelsesplan. 

Direktionen har igangsat en proces for ændringer af organisationen. Dels for en samling af stabsfunktionerne i Fællescenter Sekretariatet, dels for at styrke velfærdscentrene gennem en omorganisering og ved oprettelse af et tværfagligt program. Der har været en del debat, om hvorvidt ændringerne har været behandlet med korrekt inddragelse af medarbejderne. Borgmesteren fremsatte en udtalelse om, at sagsfremstillingen tages til efterretning, og at det er sket inden for ledelsesretten og i overensstemmelse med Rebild Kommunes MED-aftale. Der lægges op til en proces med en længere inddragelsesfase. For dette stemte 15 (B, C og V). Øvrige stemte imod med forskellige bemærkninger om, at der burde have været bedre inddragelse fra starten.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler