onsdag, maj 29, 2024

Uddrag fra byrådsmøde juni 2022

 

Kim Hornbech.
Mikkel Højsleth (C).

REBILD: Mens sommeren kommer snigende, dagene bliver længere og vi nærmer os sommerferien, holdt byrådet sit sidst møde inden sommerferien. 

Blandt punkterne var der en række sager, som bar præg af rutine og deraf enighed i byrådet, mens andre sager kastede lidt mere diskussion af sig. 

Første punkt, som medførte en drøftelse, var prioriteringen af anlægsøkonomien. Rebild Kommune er jo en vækstkommune, og derfor er der et stort behov for investeringer, men imidlertid gælder det kommunale anlægsloft stadig. Derfor er det et tilbagevendende punkt, at byrådet skal prioritere, hvilke anlæg som står først for. 

Den kommunale rottebekæmpelse var ligeledes på dagsordenen, og det førte til en kort drøftelse, som først og fremmest havde en opklarende karakter. Kommunens rottebekæmpelse har været i licitation, og der har været lidt forvirring omkring beløbet. Det endte dog med, at sagen blev sendt tilbage til teknik og miljø-udvalget til en ny og grundig behandling. 

I øvrigt blev der enstemmigt godkendt ansøgninger om kommunal garanti fra hhv. Rebild Vand og Spildevand samt Støvring Kraftvarmeværk. Desuden blev der behandlet og godkendt lejemål til ungeenheden, lokalplan for Støvring syd samt frigivelse af midler til anlæg, byggemodning samt bro og bygningsværker. 

Blandt de vigtige punkter var endvidere Vision 2035; det vil sige den plan som byrådet og kommunens forvaltning har udarbejdet for Rebild Kommune 2035. Den rummer dels et ønske om hvordan kommunen skal se ud; dels en grovskitset plan for vejen dertil. Den konservative byrådsgruppe roste planen og udtrykte ønske om at alle ville tage ejerskab for visionens virkeliggørelse. Der var enkelte kommentarer til planen fra A, B og F, men planen blev godkendt efter små justeringer. 

Under det afsluttende punkt blev der orienteret om at bymidten i Støvring, hvor er gået videre til anden runde; dette bidrager til en ny og spændende handelsgade.

Således sluttede det sjette byrådsmøde i denne periode også i god ånd, og det arbejdende lokaldemokrati holder nu pause til august, hvor efterårssæsonen begynder med møde d. 25. 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler