torsdag, april 18, 2024

Rebild Ældreråds hørringssvar budget 2023-2026

På vegne af Rebild Ældreråd, formand Holger Pedersen
REBILD: Ældrerådet har efter modtagelsen af høringsmaterialet den 24. august haft en travl periode. Det var mere end 200 sider at forholde sig til, og høringssvaret skulle afleveres senest 7. september. Da ÆPOU (Ældre-, Pleje-, og Omsorgsudvalget) havde møde den 6. september valgte vi at aflevere inden, således at udvalget havde vores hørringssvar til rådighed.

Vi har især arbejdet med ældreområdet, sundhedsområdet, kultur og offentlig transport.

Efter en overordnet gennemgang var det nødvendigt på grund af tidspresset, at dele arbejdsopgaverne ud blandt rådets medlemmer. Efterfølgende blev alle svar samlet, redigeret og godkendt af medlemmerne.                                                                                                                         

Der er afgivet hørringssvar til 25 punkter i budgetoplægget, som direkte og indirekte påvirker ældrerådets målgruppe, nemlig ca. 8.000  60+-borgere i Rebild kommune. Det vil være uoverskueligt at kommentere alle punkterne her, men alle vores hørringssvar kan læses på kommunens hjemmeside. Overordnet set er vi helt enige i, at det er strengt nødvendigt at modernisere plejeboligerne, men vi er skeptiske overfor reducering af antallet af plejehjemspladser. 

I forbindelse med processen har vi haft en god dialog med forvaltningen og ÆPLU, som inviterede til et ekstra dialogmøde.                                                                                                                        Under vores dialog med forvaltning og politikere, har vi diskuteret problematikken omkring den store mængde materiale og den korte høringsfrist. Ældrerådet har fremsat ønske om et mere overskueligt råderumskatalog, så vi får adgang til alle indsatsområder for alle udvalg. Samtidig er det ønskeligt, at ældrerådet bliver medinddraget i budgetlægningsprocessen tidligere på året. Forvaltningen lover, at bringe ønskerne videre til direktionen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler