Generalforsamling – Sortebakkehallerne

22. marts 2018 - 19:30

Generalforsamling

Sortebakkehallerne afholder generalforsamling

i Sortebakkehallens Cafeteria

Torsdag, den 22. marts 2018 kl. 19.30

Dagsorden i flg. vedtægterne.

Forslag der ønskes forelagt på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 10 dage før

Vel mødt! Bestyrelsen