Generalforsamling – Nørager Borger- og Håndværkerforening

17. april 2018 - 19:30

9610 Nørager

Nørager Borger- og Håndværkerforening

Generalforsamling tirsdag d. 17/4 2018 kl. 19.30 på Nørager Kro

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning v/ formand Sussi Lem

3. Regnskab v/ kasserer Kristen Stagstrup

4. Kontingentfastsættelse

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Gert Rubæk: Ønsker at genopstille
b. Sussi Lem: Ønsker at genopstille
c. Henny Olsen: Ønsker ikke at genopstille

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, dvs. senest mandag den 9. april 2018.