Generalforsamling – Nørager Brugsforening

19. april 2018 - 19:30

Nørager Brugsforening afholder generalforsamling
Torsdag den 19. April kl.19.30 i Hjørnecafeen i Kig Ind i Nørager.

Dagsorden
1) valg af ordstyrer
2) bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner
3) forelæggelse af årsrapport, herunder bestyrelsens meddelelse om resultatdisponering
4) forslag fra bestyrelsen
5) indkomne forslag
6) valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
7) eventuelt

Forslag indsendes til formand Kaj Lundgaard senest 14 dage før.