Generalforsamling Boldrup museum

19. august 2020 - 19:30

9610 Nørager

Boldrup Museumsforening
afholder
Ordinær Generalforsamling
Ørnbjergvej 13, Boldrup, 9610 Nørager
Onsdag, den 19. august kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægter.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Boldrup Museumsforening
Bestyrelsen