Generalforsamling – Nørager Friplejehjems Støtteforening

29. september 2022 - 19:00

Generalforsamling med kaffebord og underholdning v/ Den syngende hestehandler.
Se annoncen i Nørager Avis: norageravis.dk