Kgs. Tisted Borgerforening

22. oktober 2020 - 19:30

Kgs. Tisted Borgerforening
afholder
Generalforsamling
Torsdag, den 22. oktober 2020, kl. 19.30
afholdes på Elbjergvej 45
Dagsorden iflg. vedtægterne,
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 15 . oktober 2020 :
Mail : christoffer.bo@gmail.com