Sankt Hans og Generalforsamling

28. juni 2019 - 17:30

Grynderup Landsbyforening afholder Sankt Hans og generalforsamling
Fredag d 28 juni 2018 på sportpladsen i Grynderup
Fællesspisning kl 1730 – Tilmelding til Anders 26342435
Generalforsamling kl 19:00, Bålet tændes herefter.
Dagsorden ifølge vedtægter
Vel mødt