Blog Side 2

Den årlige kåring af vinderen af Rebild Kommunes erhvervspris, Vækst- og Udviklingspris, fandt sted onsdag den 7. marts til Erhvervsudviklingsrådets årsmøde i Støvring. Dette års...

En opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at den dyreste kommune tager tre gange så høj en timepris som den billigste kommune. Og i 22 af...

Søndagens tekst til Mariæ bebudelse. At vente sig. Forventning. At bære noget i det skjulte. At noget er på vej. Det passer til foråret. Noget...

Læs ugen avis her

SØNDAGENS TEKST i uge 10 - 2018. Søndag den 11. marts er Midfaste søndag og dagens evangelium står i Johannes-evange¬liet 6,24-37. På søndag...

”Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren” Sødagens tekst, 3. s. i fasten, Salme 121 Vi er lige nu midt i fastetiden, de 40...

Ugens artikler