onsdag, maj 29, 2024

Nørager opretter forening til integration af flygtninge

Over 50 lokale beboere har allerede givet tilsagn om medlemskab af en nyoprettet lokalforening til støtte for integration af flygtninge i Nørager og omegn.

Den første del af medlemstegningen foregik på en hobby- og erhvervsmesse, der i lørdags blev afviklet i medborgerhuset Kig Ind i Nørager, men nye medlemmer optages fortsat. Selv om medlemskontingentet kun er 20 kr. årligt, udløser det et langt større bidrag fra det offentlige.

Foreningen bliver oprettet af frivillige lokale beboere, hvilket foregår på en stiftende generalforsamling, der holdes torsdag eftermiddag i Hjørnecafeen i Medborgerhuset Kig Ind i Nørager. Her er alle interesserede velkommen til at deltage, idet der bl.a. skal nedsættes en bestyrelse og vedtages et sæt vedtægter.

Hensigten med den nye forening er at give egnens flygtninge indsigt i dansk sprog, kultur og historie. For at vise dem dansk natur og danske landskaber har der allerede været arrangeret en udflugt til Limfjorden og Vestkysten. Under et ophold i Virksund fik deltagerne indblik i en dansk byfest, og en af deltagerne fik kontakt med en lokalt bosat iraner.

En del af flygtningene havde ydet et væsentligt bidrag til messen ved at bage syriske og iranske kager. Samtidig havde deres børn klippet og klistret dansk julepynt og lærte derved noget om dansk jul. Mange af flygtningene var synlige og aktive på messen med at sælge nogle af de udstillede effekter og skabte dermed adskillige kontakter til lokale beboere.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler