Blog

Forsamlingshuset har hen over efteråret fået nye klær. Frivillige har stået for maling af forsamlingshuset, der er kommet nye gardiner op og alle radiatorerne er...

Radikale Venstre Himmerlandskredsen kan meddele, at Gitte Lopdrup onsdag den 7. november er valgt som kredsens nye folketingskandidat. Gitte Lopdrup er medlem af Regionsrådet i...

Haverslev/Ravnkilde Lokalråd har på sit seneste møde drøftet, om Lokalrådet kan være med til at starte nogle projekter i byerne. Vi har bl.a. talt om,...

Forevisningen indgik i markeringen af byens 125 års jubilæum som stationsby Det var helt fortjent, at der var så stort et fremmøde i medborgerhuset Kig...

Søndag den 18. november er 25. søndag efter trinitatis og dagens evangelium står i Lukas-evange¬liet 17,20-33. Hvorfor er der så meget ondt i verden? Hvorfor...

Adventsarrangement - sang og musik i KIG IND Nørager mandag den 26. november Komponist Erik Sommer medvirker. Durup Menighedsråd, Pensionistforeningen og Kig Ind inviterer igen i...