onsdag, juni 19, 2024

Affaldssortering

laeserbrev_logoRebildborgerne er villige til mere affaldssortering lyder konklusionen i Nørager Avis på en undersøgelse, kommunen har iværksat. Det er en meget optimistisk udlægning, men udmærket, hvis den holder. Det er en fordel for både økonomien og miljøet påstås det. Det sidste kan man håbe på, men den økonomiske fordel er svær at få øje på – for borgeren i hvert fald- når der tales om, at det skal være nemt og gerne må koste noget mere …
Følgende sætning lyder som volapyk i mine ører: ”En logisk følge af, at det skal være nemt at sortere affaldet, er, at det mest populære sted at aflevere affaldet er dér, hvor man bor.”

Knud Halskov
Knud Halskov

Selvfølgelig sorterer man affaldet, hvor man bor, hvis man altså sorterer det. Hvor ellers? Al organisk materiale bliver omsat i min kompostkasse til gavn for haven. Det er fint for mig med én container til dagrenovation -så som mælkekartoner og lignende husholdningsemballage, som ikke kan afleveres på genbrugspladsen. Men når vi kan og skal sortere vores affald selv -og det gør jeg gerne og allerede, hvorfor skulle vi så ikke selv kunne aflevere det på vores fortræffelige, lokale genbrugsplads, som er indrettet til sorteret affald i alle afskygninger?
Det er et stort ressourcespild, synes jeg, at sende store lastbiler ud i alle afkroge af samfundet for at hente affald, vi selv kan omsætte, afsætte eller aflevere på genbrugspladsen. En dag siger jeg til ham, der kommer for at tømme vores papircontainer, at han gerne må springe hver anden eller endnu flere tømninger over, fordi der sjældent er ret meget papir/aviser at komme efter. Sådan en ordning ville være umulig at administrere, var hans svar. Ak ja.
Der er allerede i den eksisterende ordning gode muligheder for at gøre affaldssorteringen bedre og mere økonomisk, både for den enkelte og kommunen. Jeg tror desværre det ender med mere ’bureaukrati’.

Venlig hilsen
Knud Halskov

 

Læs artiklen omkring affaldssortering her

 

 

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler