onsdag, maj 29, 2024

Søndagens tekst uge 33

Søndag den 20. august er 10. søndag efter trinitatis og dagens evangelium står i Lukas-evange¬liet 19,41-48.

Mit hus skal være et bedehus! Sådan skal vi høre det på søndag ved gudstjenesterne i folkekirken,, at Jesus engang sagde. Han sagde det i Jerusalem i den påske, hvor han blev forrådt og korsfæstet. Han sagde det, da han var kommet ind på tempelpladsen og så, hvordan folk brugte stedet til alt muligt andet end at bede. ”Mit hus skal være et bedehus. Men I har gjort det til en røverkule!”
Det er den skarpe, kompromisløse Jesus, vi her møder. Den Jesus, der også græd over Jerusalems åndelige forfald. For sådan var han også, samtidig med, at han var i stand til at rumme mennesker af alle slags i sit følge og f.eks. sagde: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile” og ”den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort”.
Mit hus skal være et bedehus. Må det også være sådan i dag. Vi har ikke et tempel, men vi har en kirke. Her er døren åben – både til gudstjenester og på alle ugens øvrige dage. Lad os bruge kirken som et bedehus, hvor vi kommer med alle vore glæder og sorger og finder hvile, trøst og fred. Fred med Gud og fred med os selv.
Og må det hus, vi hver især bor i, også være et bedehus, hvor vi finder tid og stilhed til søge Gud i bøn og stilhed og andagt. Som forberedelse til søndagens gudstjeneste kan vi hver især bede indgangsbønnen: ”Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din Helligånd mit hjerte, så jeg af dit ord kan lære at angre mine synder, tro på Jesus Kristus og hver dag styrkes og bevares i denne tro”. Det er en rigtig god bøn, der lader Guds hus være et bedehus.
God søndag!
Herluf Christensen

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler