mandag, april 15, 2024

Brugsforening helt uden dagligvarebutik, har succes med tank og vask

Nørager Brugsforening – en mere end 100 årig institution i Nørager – var indtil 2014 en ganske traditionel og vigtig del af den nøragerske dagligdag. Men tiden for den daværende »brugs«, meget betegnende med navnet »Dagli’ Brugsen« måtte rinde ud, idet forretningen var lokalt ejet; altså ikke direkte ejet af COOP koncernen, og »COOP« ønskede derfor at udfase handelen med forretningen, da man ikke så potentiale i at drive butikken videre.

Af: Jacob Søndergaard

Bestyrelsen ville det anderledes
Det stod imidlertid ikke på den daværende bestyrelses dagsorden, at Dagli’ Brugsen skulle lukkes, og man satte sig derfor sammen om at finde ud af, hvordan fremtiden for Nørager Brugsforening kunne se ud. – Skulle man finde andre løsninger og fortsætte butiksdriften ? Skulle man lukke og udlodde pengene til andelshaverne? Skulle man drive butikken videre med underskud, indtil at kapital var væk, og derefter lukke?

Ejendommen udlejet og etablering af tankanlæg
Man valgte dengang at drive foreningen videre, i første omgang med drift af OK tanken, der hvert år havde givet overskud. Tilbage stod man så med bygningerne, efter det var besluttet at lukke selve dagligvarebutikken.

Medvirkende til den fortsatte drift var, at man samtidig i 2014 havde en aktuel lejer af selve forretningslokalet, nemlig Kirkens Korshær, som var interesseret i lokalerne, efter man havde drevet genbrugsbutik andetsteds i Nørager.

Selv om der siden er kommet endnu en tankstation i Nørager, har OK tanken givet et årligt overskud, og sammenlagt med lejen af bygningen, har foreningen haft en god økonomi, og har hvert år kunnet uddele pæne beløb til en del af Nøragers foreninger.

Efter ca. fire år med denne konstruktion; altså udlejning af den tidligere butik og drift af en ubemandet tankstation, var den daværende bestyrelse inspireret til at udvide aktiviteterne med en bil-vaskehal. Forhandlingerne om etablering af en »OK« vaskehal strandede, og bestyrelsen gik derefter solo om at bygge en sådan. 

– Kun en måneds tid inden åbningen af vaskehallen, kom OK så tilbage og ville gerne se nærmere på projektet – og efter nogle dage med hårde forhandlinger blev resultatet, at OK og vi nu driver vaskehallen sammen, ud fra en fornuftig aftale, forklarer Kaj Lundgaard, der i dag er formand for bestyrelsen i Nørager Brugsforening, og har været med hele vejen, længe før den tidligere dagligvarebutik blev lukket.

Tak til kunderne med en »OK DAG«
På lørdag den 28. januar rykker Nørager Brugsforening så ind i Sortebakkehallerne med aktiviteter for alle aldre. I den ene idrætshal fylder brugsforeningen op med hoppeborge for de yngste, mens man i den anden idrætshal kan møde de foreninger, der hvert år opnår støtte af »OK-midler« fra driften af tankanlægget og fra vaskehallen. Det er aktuelt foreningerne SGF Sortebakken Gymnastik forening, FDF -Nørager , SHK Sortebakken Håndbold klub og RIF/NIF Nørager/Rørbæk IF.

Kaj Lundgaard pointerer, at arrangementet i Sortebakkehallerne er for alle; også for dem, som ikke har tilknytning til de fire foreninger, men som fortsat bruger tankanlægget og vaskehallen. Brugsforeningen byder endog på kaffe og kage til voksne og pommes frites og saftevand til børnene, pointerer Kaj Lundgaard.

Kaj Lundgaard slutter: – Ideen med en »OK dag« er, at vi gerne vil vise, at vi med vore aktiviteter i Nørager Brugsforening gerne vil støtte det lokale foreningsliv og anerkende lokalbefolkningens brug af vore aktiviteter, samtidig med vi fortsat er med til at drive en aktivitet, nemlig butiksudlejning, selv om det ikke er en dagligvarebutik som tidligere.

Arrangementet i Sortebakkehallerne er gratis for alle, og er sponsoreret af Nørager Brugsforening.

– Vi håber, mange vil lægge vejen forbi Sortebakkehallerne på lørdag, og måske skulle man på vejen dreje om ad enten tankanlægget eller vaskehallen for også at give bilen en ekstra »oplevelse« på OK dagen, slutter Kaj Lundgaard.

Aktiv bestyrelse
Bestyrelsen, der i daf står bag aktiviteterne med butiksudlejning til Kirkens Korshær, OK-tankanlægget og OK-vaskehallen, er: Formand Kaj Lundgaard, næstformand Per Vammen, kasserer Lene Hammer, sekretær Mikael Knudsen, medlem Tina Hougaard samt bestyrelses suppleanterne Brian Harpøth og Tinna Tang Nielsen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler