onsdag, maj 29, 2024

Generalforsamling i RebildListen

Jeanette Sagan blev enstemmigt valgt som  borgmesterkandidat.
Jeanette Sagan blev enstemmigt valgt som
borgmesterkandidat.

Den første ordinære generalforsamling i RebildListen blev afholdt mandag 27. februar 2017. Arrangementet bød, ud over generalforsamlingen, på middag og workshop for medlemmerne.

Der var valg til bestyrelse, hvor Eva Heebøll Nyggaard blev valgt som formand. Hun overtager posten efter Anders Norup.
Genvalg og
nyt medlem
I øvrigt blev Jesper Frisgaard genvalgt og Gitte Kjærulff blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
Efter bestyrelsen har konstitueret sig, fortsætter Jesper Friisgaard som næstformand, og Jørgen K. Bæk, som kasserer. Gitte Kjærulff og Christina Norup er menige medlemmer. Som suppleanter er Steffen Sagan og Jesper Sørensen valgt.
Valg af
borgmesterkandidat
Et punkt på dagsordenen var ligeledes valg af RebildListens Borgmesterkandidat til det kommende kommunalvalg i november 2017, hvor Jeanette Sagan enstemmigt blev valgt.
Workshop med
aktive deltagere
Som afslutning på aftenen var der arrangeret workshop, som opstart på RebildListens kommende politiske handlingsprogram for kommunalvalget. Alle deltagere i generalforsamlingen deltog aktivt med input i workshoppen.
Det har været en inspirerende aften med mange gode politiske input, udtaler den nyvalgte formand Eva Heebøll Nygaard.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler