onsdag, juni 19, 2024

Uddrag fra byrådsmødet i januar

Den længe ventede cykelsti, imellem Nørager og Rørbæk sættes nu i udbud. I krydset ved Grynderup projekteres der belysning pga. krydsets farligehed.
Den længe ventede cykelsti, imellem Nørager og Rørbæk sættes nu i udbud. I krydset ved Grynderup projekteres der belysning pga. krydsets farligehed.

På byrådsmøde den 28. januar blev der valgt totalrådgiver til etablering af ny materielgård i Haverslev.
Der skal bygges en kontor/velfærdsbygning, som også skal rumme 8 arbejdspladser til Beredskabscenterets klynge Syd, som skal dække Vesthimmerland -, Mariager Fjord – og Rebild Kommuner. Der skal også opføres en salthal. Bygningerne ventes klar i april 2017. Det bliver godt for de ansatte, som arbejder under meget dårlige forhold i de gamle bygninger i dag.
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for ny administrationsbygning i Nørager blev vedtaget. Nu venter vi på licitation den 15. februar.
Anlæg af cykelsti mellem Nørager og Rørbæk sættes nu i udbud. Der er afsat 5,7 mio. kr. til projektet. Der projekteres belysning i krydset Grynderupvejen – Bratbjergvej af trafiksikkerhedsgrunde. Det er glædeligt, at det nu endelig bliver til noget. En gammel sag som har været på ønskelisten siden Sortebakkeskolen blev bygget i 1962.

 


I forbindelse med skoledebatten er der udarbejdet et forslag til et decentralt tilbud for de 0-16 årige. Der arbejdes blandt andet med etablering af 6 skoledistrikter i kommunen. Det er udgangspunktet, at der ikke lukkes skoler i Rebild Kommuner. Der vil senere komme et oplæg til decentralisering af dagplejen. Forslaget sendes nu i 8 ugers høring blandt alle relevante parter. Administration og politikere håber, at der kommer mange gode indput. Herefter følger politisk behandling.
Ledelsesstrukturen for Pleje og Omsorg har været igennem en langvarig debat. Der blev endelig vedtaget en model, hvor der er en leder på hvert plejecenter. De små centre skal arbejde sammen 2 og 2 med en fælles kontrakt, og en af de to ledere skal være den ansvarlige kontraktholder. De to ledere skal så supplere hinanden ved ferie, sygdom osv. Ligeledes vil det være nemmere, at udnytte de personalemæssige ressourcer på tværs mellem centrene. Nørager og Røbæk skal arbejde sammen. Her er der i alt 52 boliger. Haverslev og Suldrup sammen om 57 boliger. Vi håber nu, at der kommer mere synlig ledelse på plejecentrene. Hjemmeplejen opdeles i 3 distrikter. Her kommer Syd til at bestå af Rørbæk, Nørager, Haverslev og Suldrup. Sygeplejen i hele kommunen samles under en leder.
Der har været arbejdet med at finde en form, hvor der kan leveres varmt nylavet mad til ældrecentrene. Det har vist sig at være meget dyrt. I stedet forbedres forholdene på produktionskøkkenet, så kvaliteten på maden kan forbedres. Samtidigt køres et forsøg med produktion på Bælum Ældrecenter for beboerne her.

Holger PedersenHolger Pedersen
Byrådsmedlem
Liste C

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler