onsdag, maj 29, 2024

Trivselsdag på Sortebakkeskolen

Hele området omkring Sortebakkeskolen emmede fredag d. 15/4 af liv.

Store og små mødes til et arrangement, som elevrådet, med formanden Malte Hammershøj i spidsen, har arrangeret. Dagens formål er at skabe trivsel blandt skolens elever på tværs af klassetrinnene. Grupperne til dagens stjerneløb er derfor sat sammen af elever fra 0. kl. til 9.kl. “Posterne i løbet er lavet således, at de tvinger eleverne til at samarbejde” udtaler Malte Hammershøj, som regner med at elevrådet sammenlagt har brugt mellem 20 og 25 timer på at forberede dagen. Temaet for dagen er en tidsmaskine, så posterne repræsenterer alle forskellige tidsaldre – helt fra det gamle grækenland til nutiden.

“Sådanne dage skal være med til at sikre, at eleverne føler sig trygge ved hinanden og har en fællesskabsfølelse, der rækker ud over den, de oplever i klasserne”, udtaler skoleleder Gitte Rubæk. Og det ser ud til, at det er præcist, hvad der sker. De store elever hjælper de små, og helt naturligt kaldes der på de store elevers ansvarsfølelse og omsorgsgen, når de små viser, at de har brug for hjælp til en opgave, eller bare har brug for én at holde i hånden.
Så selvom solen ikke skinner, er der alligevel smil på læberne og hyggelig snak og leg i grupperne, mens grupperne bevæger sig fra post til post.

Dagen sluttede kl. 13.50, hvor dagens vinderhold blev annonceret og elevrådet modtog samtidig klapsalver fra skolens øvrige elever og lærerne.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler