lørdag, juni 22, 2024

Snævert flertal modarbejder udvalgsarbejde

laeserbrev_logoPå byrådsmødet d. 23 juni besluttede et snævert flertal på 13-12, nemlig Venstre, Enhedslisten, Social Fællesliste, Oplandslisten, Konservative, Dansk Folkeparti og løsgængeren Jeppe Ugilt, at Nørager Ældrecenter skal fortsætte uændret, selvom det er velbeskrevet, at forudsætningerne for drift af centret i uændret form, ikke er en realistisk løsning.
Ikke nok med at de pågældende løber fra budgetaftalen, som 24 personer stod bag – nemlig at finde 5 mio. på kapaciteten på ældrecentrene. Vi står dermed tilbage med en stor økonomisk udfordring, fordi der fortsat bruges mange penge på tomme plejeboliger.
Undertegnede fire ud af fem medlemmer af sundhedsudvalget finder beslutningen økonomisk uansvarlig, når vi tænker på, hvor vigtigt det er, at budgettet overholdes, for at sikre pleje- og omsorgsniveauet, som i øvrigt allerede i forvejen er hårdt presset.
Sundhedsudvalget havde fremlagt et forslag A og et forslag B, som helt eller delvis ville løse den økonomiske udfordring for sundhedsudvalget/byrådet – men det blev altså stemt ned.
Nu forventer vi så, at det snævre flertal Venstre, Social Fællesliste mfl. kommer med forslag til at finde de manglende 5 mio., så forvaltning, sundhedsudvalg, – og ikke mindst vores pleje- og omsorgspersonalet fortsat kan løse deres opgaver uden reduktion i de daglige driftsbudgetter.

Jeanette Sagan,
Rebildlisten
Henrik Christensen,
Socialdemokratiet
Annette Søegaard,
Socialistisk
Folkeparti
Per Vilsbøll,
Radikale Venstre

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler