onsdag, maj 29, 2024

Nørager Plejehjem skal igen til debat på byrådsmøde

nørager plejehjemPå byrådsmødet, i denne uge, torsdag kl. 17 i Terndrup Rådhus vil Nørager Plejehjem endnu engang være til debat.

Det er Den sociale Fællesliste, der har begæret en drøftelse af plejehjemmets eventuelle fremtid. Som baggrund for sin anmodning hedder det bl.a.: ”Den Sociale Fællesliste ønsker, at ældre i Nørager og omegn fortsat tilbydes at blive i lokalområdet også i den sidste del af deres liv.”
Den Sociale Fællesliste skriver videre, at stuerne på selve centret ikke er i en tilsvarende stand og størrelse, og at man derfor ønsker vurderet, om centret kan moderniseres, f.eks. ved at tre stuer ændres til to, hvorved den enkelte beboer får bedre plads, eller om det eventuelt vil være billigere og mere optimalt af hensyn til beboerne og ansatte at bygge et helt nyt og tidssvarende ældrecenter i Nørager.
Den Sociale Fællesliste nævner også, at plejehjemmets nuværende standard afholder ældre og deres pårørende fra at benytte ældrecentret, og at flere borgere i området har fravalgt ældrecentret i Nørager på baggrund af dette.
Hermed er det tredje gang inden for et år, at byrådet skal drøfte plejehjemmet eventuelle fremtid. I juni sidste år foreslog byrådets økonomiudvalg, at Nørager Plejehjem blev udlejet til Stenild Omsorgshjem i en periode på 4-5 år. Det ville betyde, at plejehjemmet reelt skulle lukkes.
Det lykkedes imidlertid for et snævert flertal på 13 mod 12 at få forslaget afvist, og man vedtog i stedet, at plejehjemmet incl. Pyramiden og Oasen skulle fortsætte som plejehjem, mens de tilhørende ældreboliger så kunne anvendes til flygtninge.
De 13 medlemmer, der sikrede en fremtid for plejehjemmet var medlemmerne af Venstre, Den Sociale Fællesliste, Dansk Folkeparti, Konservative, Enhedslisten, Oplandslisten samt Jeppe Ugilt.
I december 2016 var Nørager Plejehjem så igen til debat. Her blev det efter en langvarig debat besluttet, at Pyramiden også skulle inddrages til brug for flygtninge, og dermed altså at endnu en bid blev taget fra plejehjemmet.
Bag denne beslutning stod Radikale Venstre, Den Sociale Fællesliste, Socialdemokraterne, Rebildlisten, Oplandslisten, Enhedslisten.
Medlemmerne af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti samt Jeppe Ugilt forsøgte kraftigt at forhindre beslutningen, men mestrede ikke et flertal, idet tre af de grupper, der i juni havde stemt for en bevarelse af plejehjemmet incl. Pyramiden (Den Sociale Fællesliste, Oplandslisten og Enhedslisten) nu pludselig gik ind for yderligere at beskære plejehjemmet – på trods af beslutningen et halvt år tidligere.
Den Sociale Fællesliste, der således i december var med til at beskære Nørager Plejehjem yderligere ved også at inddrage Pyramiden til flygtninge, er åbenbart nu indstillet på, at der skal sikres en fremtid for et plejehjem i Nørager. Det er så spændende om, der er flere, som nu vil være med til det nu, hvor et kommunalvalg nærmer sig.

Artikel om Nørager ældrecenter

Læs også de mange læserbreve omkring forløbet

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler