onsdag, maj 29, 2024

LÆSERBREV: Friplejehjem rejser nogle spørgsmål

laeserbrev_logoSom medlemmer af Rebild Kommunes sundhedsudvalg hilser vi initiativet til et friplejehjem i Rebild Kommune velkomment. Vi ser det, som en god idé at tænke nyt, og skabe flere valgmuligheder for borgerne.
Sundhedsudvalgets opgave med at nedbringe kapaciteten af plejeboliger i kommunen, var næsten i mål. De nye boliger giver anledning til at drøfte, hvordan det kan sikres, at der ikke på ny opstår overkapacitet.
Økonomien påvirkes også, men det er stadig uvist hvordan. Tænkes der driftsoverenskomst omkring opgaver som sygepleje eller andet mellem Rebild Kommune og friplejehjemmet? Ja, også en konsekvens, af betydning for de pleje- og omsorgsopgaver, der skal løses for resten af kommunens borger.
Endelig er der også behov for at undersøge, om den påtænkte nye lokalplan påvirker tidsplanerne for de lokalplaner, der allerede er besluttet gennemført og i givet fald hvordan.

Derfor opfordrer vi til, at sagen behandles i de relevante udvalg i maj måned med henblik på vedtagelse på byrådets maj møde. Knap en uge til at bearbejde forslaget er lige lidt nok.

Jeanette Sagan

Byrådsmedlem (R)
Rebild Kommune

Per Vilsbøll
Byrådsmedlem (RV)
Rebild Kommune

Læs mere om friplejehjemmet her

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler