onsdag, juni 19, 2024

Søndagens teks uge 17

Refleksioner over 4. søndag efter påske.
Holger Lyngberg, Brorstrup og Ravnkilde sogne.
Frihed er det bedste guld,
som sol bestråler over muld,
lad den dit smykke være!
Ja, dersom du dig selv har kær,
da hold den mer end livet værd!
Thi frihed følger ære.
Verset stammer efter sigende fra den svenske biskop Thomas af Strängnæs så langt tilbage som 1439. Det nordiske samarbejde var ved at gå op i limningen efter dronning Margrete den Førstes død i 1412.
Jeg har altid været betaget af denne sang til friheden fra en tid længe førend f. eks. Oscar Petersons stærke Hymn to Freedom blev skrevet, eller da Eddie Skoller fik os til at skråle med på En enkelt sang om frihed.
Sangen minder mig om, at længslen og behovet for frihed blev sået i menneskehjerter længe før vor tid, vel har været med os fra de allerførste dage.
Om friheden skriver biskop Thomas også:
Bag den kan fredens ranker gro,
men hvor den ej kan fæste bo,
må freden fly forfærdet.
På søndag bliver vi mødt af følgende ord af vor Herres egen mund:
Sandheden skal gøre jer frie
Tilhørerne svarer: Vi har aldrig være ufrie, hvordan kan du så sige: I skal blive frie?
Sådan går det vel, når man taler forbi hinanden, når man så at sige ikke taler samme sprog.
Og det var det, de faktisk gjorde, altså talte forbi hinanden, Jesus og hans tilhørere.
De havde i hvert fald forskellig opfattelse af hvad frihed er.
Den tidligere engelske ærkebiskop Rowan Williams sagde det på denne måde: Den dybeste frihed er ikke uafhængighed, men forbundethed. Det kunne Martin Luther jo ikke have sagt bedre i sit skrift: Et kristenmenneskes frihed.
Friheden er jo ikke altid frihed til at gøre noget eller til som Pinocchio synger:
Der er ingen bånd der binder mig,
og ingen holder på mig nej.
Før var jeg i slaveri,
men nu er det forbi.
Selvfølgelig er friheden at være fri for noget, men hvis ikke friheden afløses af at være bundet til noget, da har Sartre ret i, at i hans gudløse univers er vi dømt til frihed, og dermed til en dyb angst. Friheden er med andre ord angstfremkaldende.
I Kristi forståelse af friheden er: Frihed fra alt undtagen bundetheden til ham, som værn mod alt, hvad der truer vor fred. I hans univers har han revet os ud af angstens garn. Han dømmer os ikke til angst, men til frimodighed.
Må I få en glædelig søndag, hvad enten I sidder på kirkebænken eller have bænken!

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler