søndag, maj 19, 2024

Socialdemokratiet i Himmerlandkredsen har afholdt repræsentantskabsmøde

Fra venstre MF Flemming Møller Mortensen, uddannelsessekretær Vibeke Hvidsten og Kredsformand André Ellegaard Jensen.

Mandag den 16. april afholdte S i Himmerland sit årlige repræsentantskabsmøde, denne gang på Rebildhus.
I beretningen gjorde kredsformand André Ellegaard Jensen, Nørager, status over det netop overståede valg til regionerne – hvor kredsen fik valgt Mogens Ove Madsen og Medzait Ljatifi til det nye regionsråd. Heroveni kunne det konstateres at S i Himmerland havde en samlet fremgang ved valgene i efteråret. ”Vi har leveret en arbejdsindsats og et resultat, som vi kan være stolte af”, udtalte kredsformanden.
Et særligt fokus i beretningen fik ordet Fællesskab. ”Det er som om at det bliver en større mangelvare i samfundet i dag. Man går mere op i at pege fingre og finde syndebukke – frem for at finde de fælles løsninger på udfordringerne i samfundet. Med det vi ser ske i verden for øjeblikket er der kun desto mere grund til at stå sammen og finde fællesskabet igen”, mener kredsformanden.
André Ellegaard Jensen, Nørager, blev på repræsentantskabet genvalgt, til en tredje periode, til sin post som kredsformand. Vibeke Hvidsten, Hvalpsund, blev nyvalgt som uddannelsessekretær, og afløste derved Jesper Lunøe, som ikke modtog genvalg.
Flemming Møller Mortensen blev genvalgt som kredsens folketingskandidat.
Arbejdsopgaverne i kredsen, der ligger forude er de kommende valg til Folketinget og Europa-Parlamentet, som kommer indenfor de næste 14 måneder. ”Vi har som succes-kriterium at beholde Flemming på Christiansborg, da vi har det indtryk at han gør det godt og Himmerland er et område, som skal være repræsenteret på Borgen. Og vi ser naturligvis også meget gerne et regeringsskifte”, slutter kredsformand André Ellegaard Jensen.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler