torsdag, maj 23, 2024

Lokalrådet for Nørager og Rørbæk Konstituering – og endnu en bevilling…

På Lokalrådets møde den 4. april – det første efter generalforsamlingen i februar måned, var der for det første en masse formalia, som der skulle tages stilling til.

Først godkendtes forretningsordenen for Lokalrådet, samt retningslinjerne for uddeling af midler fra Lokalrådet til projekter og arrangementer i lokalområdet. I konstitueringen genvalgtes André Ellegaard Jensen som formand og kasserer, og Kim Hornbech som næstformand og sekretær.
Lokalrådet består desuden af Finn Christensen, Gert Rubæk og Torben Hald. Sussi Lem og Jesper Hansen er suppleanter til Lokalrådet. Derudover har borgerforeningerne i hhv. Nørager og Rørbæk mulighed for at sende en repræsentant til Lokalrådets møder.
Efter formalia var gennemført, besluttede Lokalrådet at give tilskud til Multihallen i Rørbæk – nærmere betegnet tilskud til etablering af udearealer ved hallen i Rørbæk. Tilskuddet blev bevilliget på baggrund af en indkommet ansøgning. Lokalrådet deltager ligeledes ved indvielsen af Multihallen den 27. april.
”Der sker rigtig mange ting i vores lokalområde i disse år – og vi er glade for at kunne bidrage til bare nogle af disse mange tiltag,” lyder det fra Lokalrådet for Nørager og Rørbæk.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler