søndag, juni 16, 2024

LOKALHISTORIE: Regnar Pedersen, Nysum

Regnar Pedersen (1908-1997) boede på den fædrene gård yderst i Nysum og dyrkede hele livet sin store lidenskab: Udgravning af oldtidsminder, både i Ravnkilde Sogn og mange andre steder. Af Nationalmuseet fik han tilladelse til at grave i hele det sydlige Himmerland, nogle af hans fund gjorde ham kendt og respekteret af fagfolk landet over, og i 1991 modtog han dronningens fortjenstmedalje.
På billedet herover ses han ved en jernaldergrav i Fyrkilde. Her fandt han bl.a. et par sjældne helleritsninger som ses på det indsatte foto.

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler