onsdag, april 17, 2024

​Rebild Kommune udpeget som pilotkommune på dagtilbudsområdet

Statsminister Mette Frederiksen, har netop i forbindelse med åbningen af Folketinget, udpeget Rebild Kommune som en ud af i alt syv kommuner, der skal gøre en særlig indsats for at løfte regeringens ambition for Nærhedsreformen.

Borgmester Leon Sebbelin er meget glad for udpegningen:
– Det er en tillidserklæring at blive givet muligheden for at fortsætte den positive udvikling af vores dagtilbud. Vi bliver pilotkommune, som betyder at vi bliver sat mest mulig fri af den lovgivning og statslige regulering, vi normalt er underlagt. Jeg ser det som en anerkendelse af det arbejde og de resultater vi har skabt på området, hvor vi har fokus på give kommunens børn de bedste mulige vilkår. Det gør vi ud fra en grundholdning om, at indsatsen for de små børn har afgørende betydning for deres muligheder senere i livet. Særligt den tidlige indsats for de udsatte børn er helt central.
Nærhedsreformen og udpegningen vil blive drøftet ved første mulige lejlighed i byrådet og her søges der opbakning til at indgå en velfærdsaftale med regeringen. Udvalget har for kort tid siden afsluttet en intern rapport på området, der viste meget positive resultater. Resultaterne er skabt på baggrund af udvalgets prioriteringer og det efterfølgende arbejde med indsatsen blandt medarbejdere, ledere og forældre ude i institutionerne.
– Personligt og politisk ligger det mig særligt på sinde at fastholde udvikling og prioritering af kvaliteten i vores dagtilbud. Der betyder det meget, at vi i Rebild Kommune allerede har en mangeårig tradition for stærke institutioner baseret på stor tillid til medarbejdere og den lokale ledelse og uddelegering på baggrund af kompetencer. Jeg føler mig overbevist om, at byrådet og udvalget tager positivt imod denne opgave og tillidserklæring, vi har fået fra regeringen, slutter Leon Sebbelin

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler