torsdag, maj 23, 2024

Masser af aktivitet i ”Vild med Rebild”

I 2018 søsatte Landsbyrådet i Rebild Kommune et pilotprojekt med udsåning af blomsterenge i nogle af kommunens landsbyer. Projektet blev så stor en succes, at det er vokset ud over de muligheder. Som opfølgning her på blev stiftet en ny forening “Vild med Rebild“, der som en upolitisk græsrodsforening har som formål at skabe fællesskab omkring en rigere natur i hele Rebild kommune. 

Med en rigere og mere vild natur tænkes nærmere på, at den enkelte borger skal opfordres til og støttes i at gøre den lokale natur mere mangfoldig, og skabe arealer, hvor planter og dyr kan leve. Som en vigtig tilgang, så tages udgangspunkt i det, hver enkelt borger i Rebild kommune har mulighed for at bidrage med – om man således råder over store arealer eller måske et par krukker på terrassen, så kan man give et vigtig bidrag med en mere vild og rigere natur.

Vild med Rebild tager gerne rundt og formidler.

Det har netop været Generalforsamling i ”Vild med Rebild” og ved den efter følgende konstituering blev Kersten Bonnen og Merete Langeland genvalgt som henholdsvis formand og næstformand, mens Frederik Bovbjerg fortsætter i bestyrelsen og Jørn Otte som suppleant. Som nyvalgte medlemmer af bestyrelsen indtræder Birgitte Wilsted Simonsen og Henrik Nyrup, mens Torsten Topbjerg indtræder som suppleant.

Kersten Bonnen udtrykte ved konstitueringen glæde over at der er et meget højt aktivitetsniveau i foreningen, hvor der blandt andet er projekter i gang med skolehaver, et projekt med Vilde arealer med hjemmehørende planter samt projekt med Naturen i fritiden, hvor to spejdergrupper er med som projektpartnere. 

Der er projektarbejder i gang i blandt andet Nørager, Støvring, Skørping, Terndrup, Store Brøndum og i flere af Rebild kommunes bysamfund – alle projekter er med engagement af lokale kræfter.

Som nyvalgt medlem af bestyrelsen glæder naturformidler Birgitte Wilsted Simonsen fra OutdoorHimmerland sig til arbejdet: 

– I Vild med Rebild sætter vi fokus på det nære, og det som den enkelte person kan gøre for at hjælpe naturen. Selvfølgelig er store skridt frem mod en større mangfoldighed det bedste for naturen, men vi skal også glæde os over og påskønne små skridt, som eksempelvis en parcelhushave, hvor der bliver plantet flere blomster og gjort noget for insekterne.

En humlebi gør klar til landing efter pollen.

Af Birgitte Wilsted Simonsen, Natur- og kulturFormidler

Related Articles

- Advertisement -spot_img

Seneste artikler